Управління проектами

у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

Ви маєте можливість  отримати вищу освіту 

Спеціальність Менеджмент

Освітня програма Управління проектами

Термін навчання: Денна форма – 1 рік 4 місяці

                                 Заочна форма – 1 рік 4 місяці

На навчання за магістерською програмою «Управління проектами» приймаються всі бажаючі, які мають базову (ОС «Бакалавр») або повну вищу освіту (ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» чи вища освіта, здобута до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти) за будь-якою спеціальністю будь-якого вищого навчального закладу.

 

Сфери працевлаштування після отримання спеціальності

 

    Випускники отримують кваліфікацію: 1238 «Керівник проектів і програм» та можуть займати керівні посади на промислових підприємствах та в проектних установах.

    Фахівець з управління проектами може працювати на вищому та середньому рівнях управління, що здійснюють проектну діяльність, різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах, зокрема на посадах:

 • керівник проектів (менеджер проектів) – у компаніях різних галузей економіки;
 • керівник або фахівець проектного відділу;
 • аналітик бізнес-проектів та програм;
 • директор із розвитку;
 • комерційний директор;
 • фахівець відділу інвестицій;
 • фандрайзер (грантрайтер);
 • керівник або фахівець планово-економічного відділу.

Ми навчаємо наших студентів, як:

 • відкрити власний бізнес;
 • провести маркетингові дослідження;
 • розробити грантову заявку та реалізувати грант (фандрайзинг);
 • розробити концепцію проекту;
 • знайти фінансування проекту;
 • розробити бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування та кошторис проекту;
 • розрахувати інвестиційну привабливість проекту;
 • розробити зведений план проекту (розклад проекту, сітьовий графік, розподілити виконавців та призначити їх рівень відповідальності);
 • складати план управління трудовими ресурсами, взаємодіяти з підрядниками;
 • заключати договори, організовувати проведення тендерів та закупівель;
 • управляти зацікавленими сторонами проекту, ризиками, якістю;
 • моніторити проект та оцінювати його успішність;
 • працювати в професійному програмному забезпеченні Microsoft Project 2007 та Project Expert 6.1 Holding;
 • оформлювати проектну документацію та звіти за проектами;
 • розробити рекламу та презентацію проекту.

Випускники магістерської програми «Управління проектами» можуть управляти:

 • проектами будівництва та девелопмента;
 • проектами транспортної сфери;
 • проектами міського та регіонального розвитку;
 • соціальними проектами;
 • проектами банківської сфери;
 • ІТ-проектами;
 • проектами реструктуризації підприємств та окремих виробничих ліній;
 • проектами реструктуризації підрозділів підприємства;
 • проектами у сфері реклами;
 • проектами створення власного бізнесу;
 • екологічними проектами. 

Навчання на даній спеціальності здійснюється на реальних проектах підприємств різних галузей за напрямками будівництво, транспорт, персонал, банківська сфера, створення нового бізнесу на прикладах інших бізнес-проектів. На початку навчання за кожним студентом закріплюється проект та протягом всього курсу навчання студент розробляє власний проект на практичних заняттях, курсовому проектуванні та при написанні дипломної роботи.

  На кафедрі використовуються сучасні методи навчання, які орієнтовані на реальні проекти та тісну співпрацю з підприємствами-партнерами, які приймають на роботу студентів та випускників факультету.

  Здійснюється сприяння працевлаштуванню випускників. Надається рекомендація для працевлаштування після отримання диплому.

  Індивідуальний гнучкий графік навчання для працюючих студентів денної форми.

  Іногородні студенти денної форми навчання забезпечуються гуртожитком.

  Випускники отримують диплом міжнародного зразка освітнього ступеня «магістр».

  

 

Перелік документів на конкурс, який необхідно надати до Приймальної комісії університету:

 • заява;
 • диплом про вищу освіту та додаток до нього;
 • 4 кольорових фотокартки 3х4;
 • паспорт та ідентифікаційний код (+ копія). 

 

Вступні іспити:

 • Іспит зі спецкурсу;
 • Іноземна мова.

 

 

Наші координати: 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна 2, ДНУЗТ, кафедра «Економіка та менеджмент», кім. 4204.

 

 

Приймальна комісія: кімн. 261 Нового навчального корпусу,

              тел.: +38 (056) 371-51-10, +38 (056) 793-19-15

 

 


 

 

Програми фахових випробувань вступників на навчання для здобуття ОС «Магістр»