ЦЕНТР БЕЗВІДРИВНОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР БЕЗВІДРИВНОЇ ОСВІТИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

імені академіка В.Лазаряна

 

 

пропонує Вам можливість розширення своєї професійної діяльності, здобувши другу вищу освіту з наступних сучасних та престижних спеціальностей (спеціалізацій):

    - Економіка (економічна кібернетика);

    - Інженерія програмного забезпечення (програмне забезпечення систем);

    - Комп'ютерна інженерія (комп'ютерні системи та мережі);

    - Залізничний транспорт (вагони та вагонне господарство; локомотиви та локомотивне господарство; залізничні споруди та колійне господарство);

    - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електричний транспорт; електротехнічні системи електроспоживання);

    - Теплоенергетика (теплоенергетика);

    - Галузеве машинобудування (підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання);

    - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (автоматика та автоматизація на транспорті);

    - Транспортні технології (організація перевезень і управління на транспорті);

    - Будівництво та цивільна інженерія (промислове і цивільне будівництво; мости і транспортні тунелі; водопостачання та водовідведення);

    - Екологія (екологія та охорона навколишнього середовища);

    - Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування);

    - Облік і оподаткування (облік і аудит);

    - Фінанси, банківська справа та страхування (фінанси і кредит).

    - Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)).

    - Кібербезпека (безпека інформаційних і комунікаційних систем).

    Випускники одержують диплом про вищу освіту державного зразка за відповідним фахом.

    Форма навчання – заочна. Термін навчання і курс на який вступає претендент на здобуття другої вищої освіти визначається на підставі співставлення додатка до диплома про раніше здобуту освіту та навчального плану обраної вступником спеціальності (спеціалізації). Навчання платне.

 

З програмами співбесід з конкурсних предметів можна ознайомитися тут.

 

      Етапи вступної кампанії для вступників на здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі базової (ОС «Бакалавр») та від вступників, які не менше одного року здобувають в університеті ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план:

    - прийом заяв і документів  з 27 серпня по 21 вересня;

    - вступні випробування (співбесіда) – з 22 вересня по 25 вересня;

    - конкурсний відбір та зарахування – до 28 вересня.

 

    Перелік документів, які вступники надають до приймальної комісії:

       1. Диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та копію).

       2. Витяг з трудової книжки із записом про місце роботи під час її видання, що завірений начальником (інспектором) відділу кадрів, при наявності трудового стажу.    

       3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

       4. Паспорт (пред’являється  особисто).

       5. Ксерокопія паспорта (1, 2 та 11 стор.).

    Студенти, які навчаються в університеті, замість п. 1, 2 надають до приймальної комісії:

       1. Довідку зі студентського столу.

    Графік прийому документів з 27 серпня по 21 вересня (кімн. 261):

       понеділок  четвер: 900 – 1600

       п'ятниця: 900 – 1500

       обідня перерва: 1200 – 1300

       субота: 900 – 1300 (без перерви)

 

    НАША АДРЕСА: 49010, м. Дніпропетровськ, вул. акад. Лазаряна, 2, НН ЦБО, кімн. № 416.

 

    ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ (з 900 до 1600 год.): (056) 793-19-21.