Спеціальності та спеціалізації підготовки за ОС Магістр

Перелік спеціальностей та спеціалізацій,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання (2017 рік), грн.

Код

Назва

Код

Назва

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

192

Будівництво та цивільна інженерія

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

50

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

11800

7850

8.06010106

Мости і транспортні тунелі

40

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

11800

7850

8.06010108

Водопостачання та водовідведення

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

8.05070203

Електричний транспорт

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

8.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

25

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

144

Теплоенергетика

8.05060101

Теплоенергетика

20

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

273

Залізничний транспорт

8.07010501

Локомотиви та локомотивне господарство

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

8.07010502

Вагони та вагонне господарство

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

8.07010801

Залізничні споруди та колійне господарство

50

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

8.18010025

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

-

100

-

1 рік

4 місяці

-

11240/8990*

133

Галузеве машинобудування

8.05050308

Підйомно-транспортні,  дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

275

Транспортні технології

8.07010102

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

70

80

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

101

Екологія

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

071

Облік і оподаткування

8.03050901

Облік і аудит

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

072

Фінанси, банківська справа та страхування

8.03050801

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

 

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

073

Менеджмент

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

35

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

8.18010013

Управління проектами

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

12900

11800

8.18010014

Управління фінансово-економічною безпекою

25

-

1 рік

4 місяці

-

12900

-

121

Інженерія програмного забезпечення

8.05010301

Програмне забезпечення систем

40

 -

1 рік

4 місяці

-

13450

-

123

Комп’ютерна інженерія

8.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

35

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

8.05020203

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

125

Кібербезпека

8.17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

25

-

1 рік

4 місяці

-

13450

-

035

Філологія

035.04

Германські мови та літератури (переклад включно)

25

-

1 рік

4 місяці

-

13450

-

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

**

**

     Примітки:

*   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ.

**   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) вартість одного року навчання за освітньо-професійною програмою магістра для іноземних громадян дорівнює дві тисячі доларів США та сплачується за курсом НБУ на дату перерахування коштів.