Спеціальності та освітні програми

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Вартість навчання
за 1 рік, грн.

Вартість навчання
за весь строк*, грн.

Код

Назва

Назва

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

033

Філософія

Філософська антропологія

15

15

14700

10700

22050

16050

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

25

-

31600

-

47400

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

25

25

31600

12500

47400

18750

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

25

25

31600

12500

47400

18750

073

Менеджмент

Менеджмент

35

35

31600

12500

47400

18750

Управління проектами

25

25

31600

16500

47400

24750

Управління фінансово-економічною безпекою

8

17

31600

16500

47400

24750

101

Екологія

Екологія

25

10

14700

10700

22050

16050

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

35

5

31600

12500

47400

18750

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

35

15

31600

12500

47400

18750

125

Кібербезпека

Кібербезпека

25

-

31600

-

47400

-

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

14700

10700

22050

16050

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

40

40

14700

10700

22050

16050

Електричний транспорт

40

40

14700

10700

22050

16050

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

25

15

14700

10700

22050

16050

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

20

20

14700

10700

22050

16050

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

14700

12500

22050

18750

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

40

20

16500

10700

24750

16050

Мости і транспортні тунелі

35

20

16500

10700

24750

16050

Водопостачання та водовідведення

25

15

14700

10700

22050

16050

Автомобільні дороги та аеродроми

15

10

14700

10700

22050

16050

273

Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

40

35

14700

12500

22050

18750

Вагони та вагонне господарство

40

35

14700

12500

22050

18750

Залізничні споруди та колійне господарство

40

30

14700

12500

22050

18750

Системи керування рухом поїздів

20

-

14700

-

22050

-

Інфраструктура високошвидкісного залізничного транспорту

10

-

14700

-

22050

-

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

20

80

18500

15500/12500**

27750

23250/18750**

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

15

15

14700

10700

22050

16050

275

Транспортні технології

Транспортні технології на залізничному транспорті

60

50

18500

12500

27750

18750

Логістика та ризик-кризове управління на транспорті

20

20

14700

10700

22050

16050

Транспортні технології на автомобільному транспорті

12

8

18500

12500

27750

18750

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

***

***

***

***

     Примітки:

*   Нормативний термін навчання - 1 рік 4 місяці

**   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ

***   Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.