Спеціальності та освітні програми

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.(2020 р.)

Код

Назва

Назва

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

033

Філософія

Філософська антропологія

15

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

25

-

1 рік

4 місяці

-

23700

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

11680

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

 

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

11680

073

Менеджмент

Менеджмент

35

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

11680

Управління проектами

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

15310

Управління фінансово-економічною безпекою

8

17

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

15310

101

Екологія

Екологія

25

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

35

5

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

11680

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

35

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

23700

11680

125

Кібербезпека

Кібербезпека

25

-

1 рік

4 місяці

-

23700

-

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

Електричний транспорт

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

25

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

20

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

11680

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

40

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

15310

10190

Мости і транспортні тунелі

35

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

15310

10190

Водопостачання та водовідведення

25

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

Автомобільні дороги та аеродроми

15

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

273

Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

40

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

11680

Вагони та вагонне господарство

40

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

11680

Залізничні споруди та колійне господарство

40

30

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

11680

Системи керування рухом поїздів

10

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

11680

Інфраструктура високошвидкісного транспорту

10

-

1 рік

4 місяці

-

13820

-

Експлуатація високошвидкісного транспорту

10

-

1 рік

4 місяці

-

13820

-

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

20

80

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

17470

14605/11680*

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

15

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

275

Транспортні технології

Транспортні технології на залізничному транспорті

60

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

17470

11680

Логістика та ризик-кризове управління на транспорті

20

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13820

10190

Транспортні технології на автомобільному транспорті

12

8

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

17470

11680

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

**

**

     Примітки:

*   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ.

**   Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.