Спеціальності та спеціалізації підготовки за ОС "Магістр"

Перелік спеціальностей та спеціалізацій,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання (2016 рік), грн.

Код

Назва

Код

Назва

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

192

Будівництво та цивільна інженерія

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

50

20

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

10500

7000

8.06010106

Мости і транспортні тунелі

40

20

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

10500

7000

8.06010108

Водопостачання та водовідведення

25

25

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

40

40

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

8.05070203

Електричний транспорт

40

40

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

8.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

25

15

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

144

Теплоенергетика

8.05060101

Теплоенергетика

20

20

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

273

Залізничний транспорт

8.07010501

Локомотиви та локомотивне господарство

40

40

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

8000

8.07010502

Вагони та вагонне господарство

40

40

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

8000

8.07010801

Залізничні споруди та колійне господарство

50

50

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

8000

8.18010025

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

-

100

-

1 рік

5 місяців

-

10000/8000*

133

Галузеве машинобудування

8.05050308

Підйомно-транспортні,  дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

275

Транспортні технології

8.07010102

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

50

50

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

12000

8000

101

Екологія

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

10

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

7000

071

Облік і оподаткування

8.03050901

Облік і аудит

25

25

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

12000

8000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

8.03050801

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

 

25

25

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

12000

8000

073

Менеджмент

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

35

35

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

12000

8000

8.18010013

Управління проектами

25

25

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

11500

10500

8.18010014

Управління фінансово-економічною безпекою

25

-

1 рік

5 місяців

-

11500

-

121

Інженерія програмного забезпечення

8.05010301

Програмне забезпечення систем

40

 -

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

12500

-

123

Комп’ютерна інженерія

8.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

35

15

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

12500

8000

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

8.05020203

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

9500

8000

125

Кібербезпека

8.17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

25

-

1 рік

5 місяців

-

12500

-

035

Філологія

8.02030304

Переклад

25

-

1 рік

5 місяців

-

12500

-

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

1 рік

5 місяців

1 рік

5 місяців

**

**

     Примітки:

*   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ.

**   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) вартість одного року навчання за освітньо-професійною програмою магістра для іноземних громадян дорівнює дві тисячі доларів США та сплачується за курсом НБУ на дату перерахування коштів.