Спеціальності та освітні програми

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Назва

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

25

-

1 рік

4 місяці

-

16788

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16788

11220

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

 

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16788

11220

073

Менеджмент

Менеджмент

35

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16788

11220

Управління проектами

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16096

14710

Управління фінансово-економічною безпекою

25

-

1 рік

4 місяці

-

16096

-

101

Екологія

Екологія

25

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

40

 -

1 рік

4 місяці

-

16788

-

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

35

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16788

11220

125

Кібербезпека

Кібербезпека

25

-

1 рік

4 місяці

-

16788

-

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,  дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

20

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

Електричний транспорт

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

25

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

20

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

11220

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

50

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

14710

9794

Мости і транспортні тунелі

40

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

14710

9794

Водопостачання та водовідведення

25

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

Автомобільні дороги та аеродроми

15

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

9794

273

Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

40

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

11220

Вагони та вагонне господарство

40

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

11220

Залізничні споруди та колійне господарство

40

30

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

11220

Системи керування рухом поїздів

10

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

11220

Інфраструктура високошвидкісного транспорту

20

-

1 рік

4 місяці

-

13280

-

Експлуатація високошвидкісного транспорту

20

-

1 рік

4 місяці

-

13280

-

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

-

80

-

1 рік

4 місяці

-

14030/11220*

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13280

11220

275

Транспортні технології

Транспортні технології на залізничному транспорті

80

70

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16788

11220

275

Транспортні технології

Транспортні технології на автомобільному транспорті

12

8

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

16788

11220

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

**

**

     Примітки:

*   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ.

**   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) вартість одного року навчання за освітньо-професійною програмою магістра для іноземних громадян дорівнює дві тисячі доларів США та сплачується за курсом НБУ на дату перерахування коштів.