Спеціальності та освітні програми підготовки за ОС Магістр

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання (2017 рік), грн.

Код

Назва

Назва

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

50

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

11800

7850

Мости і транспортні тунелі

40

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

11800

7850

Водопостачання та водовідведення

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

Електричний транспорт

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

25

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

144

Теплоенергетика

Теплоенергетика

20

20

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

273

Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

Вагони та вагонне господарство

40

40

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

Залізничні споруди та колійне господарство

50

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

-

100

-

1 рік

4 місяці

-

11240/8990*

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні,  дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

275

Транспортні технології

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

70

80

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

25

10

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

7850

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

 

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

35

35

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

Управління проектами

25

25

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

12900

11800

Управління фінансово-економічною безпекою

25

-

1 рік

4 місяці

-

12900

-

121

Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем

40

 -

1 рік

4 місяці

-

13450

-

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

35

15

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

13450

8990

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

10650

8990

125

Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

25

-

1 рік

4 місяці

-

13450

-

035

Філологія

035.041 Германські мови та літератури (Англійська мова)

25

-

1 рік

4 місяці

-

13450

-

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

1 рік

4 місяці

1 рік

4 місяці

**

**

     Примітки:

*   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ.

**   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) вартість одного року навчання за освітньо-професійною програмою магістра для іноземних громадян дорівнює дві тисячі доларів США та сплачується за курсом НБУ на дату перерахування коштів.