Спеціальності та освітні програми, денна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 або 2019 років (сертифікат з іноземної мови 2018 або 2019 року) базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2018 р.
(бюджет)
Вартість навчання, 2018 рік
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   60  105,913  9270
Управління енергетичними процесами (УЕП) 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    20  104,612  8680
Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та в комунальній сферах    10  104,612  8680
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    40
 104,612  8680
Високошвидкісний наземний транспорт    20
 104,612  8680
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    20
 104,612  8680
Електротехнічні системи електроспоживання    35
 104,612  8680
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
 104,612  8680
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60  107,265  8680
Вагони та вагонне господарство    60  107,265  8680
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
 107,406  8680
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
 132,498  8680
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
   140  113,976  11240
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)     25  113,976  11240
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
    40  134,5  11240
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство    120
 107,265  8680
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми     35
 105,913  8680
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    80  105,913  9270
Водопостачання та водовідведення
    30  105,913  8680
101 Екологія
Екологія

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Хімія або
  Географія / 0,25

 

    30  159,438  8680
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
  Географія / 0,25

 

    40  169,728  9680
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50  172,788  9680
073 Менеджмент
Менеджмент
    50  176,358  9680
051 Економіка
Економічна кібернетика     30  181,4  10220
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)
(035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

1. Українська мова та література / 0,25

2. Іноземна мова / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30  187,017  11240
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75  178,806  10220
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
    50  167,45  10220
125 Кібербезпека
Кібербезпека     40  168,792  10220
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

    75  146,523  8680
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75  107,265  8680

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за спеціальностями освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.