Спеціальності та спеціалізації підготовки, денна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Максимальна кількість
місць держ- замовлення
(2017 р.)
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2016 р.
Вартість одного року навчання (2016 р.)
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   60       20  134,7  9 100
Управління енергетичними процесами (УЕП) 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    30       10  126,55  8 500
Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловій та комунальній сфері    30       10  126,55  8 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    40
      6
 128,3  8 500
Високошвидкісний наземний транспорт    20
      6
 128,3  8 500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    20
      5
 128,3  8 500
Комп'ютерно-інтегрована електропобутова техніка    15
      5
 128,3  8 500
Електротехнічні системи електроспоживання    35
      5
 128,3  8 500
Енергетичний менеджмент    20
      4
 128,3  8 500
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
      4
 128,3  8 500
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60       30  126,6  8 500
Вагони та вагонне господарство    60       21  126,6  8 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
      12
 126,85  8 500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
      10
 137,3  8 500
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

   155       59  132,1  11 000
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
    30       18  136,9  11 000
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   120
      26
 126,6  8 500
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги та аеродроми     30
      8
 134,7  8 500
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    70       18  134,7  9 100
Водопостачання та водовідведення
    25       5  134,7  8 500
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Математика або
  Історія України / 0,25

 

    30       12  144,73  8 500
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

 

    40        7  156,2  9 500
Облік в банківських та фінансових установах     20        3  156,2  9 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50        10  156,2  9 500
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
    50        10  162,3  9 500
035 Філологія Переклад

1. Українська мова та література / 0,2

2. Історія України / 0,25

3. Іноземна мова / 0,4

    30        10  171,54  11 000
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75       28  161,8  10 000
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
    50       21  150,85  10 000
125 Кібербезпека
Безпека інформаційних і комунікаційних систем     40       16  155,1  10 000
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

    75       17  140,25  8 500
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75       6  126,6  8 500
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30        10  160,95  10 000

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за напрямами освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.