Спеціальності та освітні програми, денна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 років (сертифікат з іноземної мови тільки 2018 року) базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Максимальна кількість
місць держ- замовлення
у 2017 р.
(бюджет)
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2017 р.
(бюджет)
Вартість навчання, 2018 рік
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   60       20  133,965  9270
Управління енергетичними процесами (УЕП) 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    20       5  132,108  8680
Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та в комунальній сферах    10       5  132,108  8680
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    40
      6
 128,321  8680
Високошвидкісний наземний транспорт    20
      6
 128,321  8680
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    20
      5
 128,321  8680
Електротехнічні системи електроспоживання    35
      5
 128,321  8680
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
      4
 128,321  8680
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60       43  131,41  8680
Вагони та вагонне господарство    60       31  131,41  8680
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
      12
 120,897  8680
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
      10
 139,384  8680
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
   140       59  145,31  11240
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)     25       -  145,31  11240
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
    40       18  145,486  11240
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство    120
      36
 131,41  8680
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги та аеродроми     35
      8
 133,965  8680
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    80       18  133,965  9270
Водопостачання та водовідведення
    30       5  133,965  8680
101 Екологія
Екологія

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Хімія або
  Географія / 0,25

 

    30       12  155,852  8680
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
  Географія / 0,25

 

    40        7  170,646  9680
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50        10  175,35  9680
073 Менеджмент
Менеджмент
    50        10  179,0  9680
051 Економіка
Економічна кібернетика     30        10  155,852  10220
035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

1. Українська мова та література / 0,25

2. Іноземна мова / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30        10  188,113  11240
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75       28  177,633  10220
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
    50       21  165,393  10220
125 Кібербезпека
Кібербезпека     40       16  171,05  10220
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

    75       17  147,763  8680
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75       6  131,41  8680

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за спеціальностями освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.