Спеціальності та освітні програми

Освітній ступінь "Бакалавр"

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети* /
вага балу
Ліцензовані обсяги
денна/заочна
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2020 р.
(бюджет)
Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна
Вартість навчання**
(за весь строк)
денна/заочна
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)
(035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

1. Українська мова та
    література / 0,25

2. Іноземна мова / 0,4

3. Історія України або
    Математика або
    Біологія або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

30 / - 188,76 24300 / - 97200 / -
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Українська мова та
    література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Біологія або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

10 / 5 182,07 24300 / 8600 97200 / 43000
053 Психологія
Економічна психологія 20 / 5 182,07 24300 / 8600 97200 / 43000
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування 60 / 50 182,07 24300 / 8600 97200 / 43000
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

50 / 50 182,07 24300 / 8600 97200 / 43000
073 Менеджмент
Менеджмент
30 / 20 182,07 24300 / 8600 97200 / 43000
Менеджмент туристичної індустрії
30 / 20
101 Екологія
Екологія

1. Українська мова / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Математика або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

20 / 5 162,282 13500 / 7600 54000 / 38000
Сталий розвиток територій та зелений туризм 20 / 5
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Біологія або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

75 / 30 156,672 24300 / 8600 97200 / 43000
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
50 / 30 162,486 24300 / 8600 97200 / 43000
125 Кібербезпека
Кібербезпека 40 / - 162,486 24300 / - 97200 / -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

1. Українська мова / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Біологія або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

50 / 50
125,008 13500 / 7600
54000 / 38000
Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби

(ВОС 170203
Застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи)***

1. Українська мова / 0,25

2. Математика / 0,35

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Географія або
    Фізика / 0,25

20 / -
- -
-
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка **** Електричний транспорт

1. Українська мова / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Біологія або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

170 / 130
125,056 13500 / 7600
54000 / 38000
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика

1. Українська мова / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
    Хімія / 0,25

40 / 10 125,056 13500 / 7600 54000 / 38000
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Біологія або
    Географія або
    Фізика або
    Хімія / 0,25

75 / 65 156,981 13500 / 7600 54000 / 38000
183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека 6 / 5 126,565 13500 / 7600 54000 / 38000
192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 70 / 50 125,1 14000 / 7600 56000 / 38000
Промислове і цивільне будівництво
70 / 50
Архітектурне проєктування будівель і споруд
30 / -
Водопостачання та водовідведення
30 / 20 13500 / 7600 54000 / 38000
Автомобільні дороги і аеродроми 35 / 25
Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи

(ВОС 170202
Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи)***

1. Українська мова / 0,25

2. Математика / 0,35

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Географія або
    Фізика / 0,25

20 / -
- -
-
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення

(ВОС 620100
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення)***
- -
-
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство

1. Українська мова / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
    Фізика / 0,25

60 / 60 125,472 13500 / 7600 54000 / 38000
Вагони та вагонне господарство 60 / 60
Залізничні споруди та колійне господарство 120 / 120
Системи керування рухом поїздів 75 / -
Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи

(ВОС 170201
Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи)***

1. Українська мова / 0,25

2. Математика / 0,35

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Географія або
    Фізика / 0,25

20 / -
- -
-
Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби

(ВОС 341800
Морально-психологічне забезпечення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту)***
- -
-
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство

1. Українська мова / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
    Фізика / 0,25

35 / 15
133,275 13500 / 7600
54000 / 38000
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
130 / 110 125,056 16900 / 7600 67600 / 38000
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті) 40 / 15 125,056 16900 / 7600 67600 / 38000
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
35 / 20 143,973 16900 / 7600 67600 / 38000
Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті

(ВОС 703200
Організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом)***

1. Українська мова / 0,25

2. Математика / 0,35

3. Історія України або
    Іноземна мова або
    Географія або
    Фізика / 0,25

20 / -
- -
-
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу *****

 

*Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 або 2021 років базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

 

**Розмір плати за навчання може збільшуватися не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

 

***Підготовка військових фахівців за державним замовлення. Детальніше...

 

****Розподіл за освітніми програмами проводиться після завершення першого курсу навчання на конкурсній основі. В якості конкурсного балу використовується рейтинг студента, розрахований за оцінками екзаменаційно-залікових відомостей за перший рік навчання

 

*****Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.