Спеціальності та спеціалізації підготовки, денна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Максимальна кількість
місць держ- замовлення
(2017 р.)
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2016 р.
Вартість одного року навчання (2017 р.)
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   70       20  134,7  10200
Управління енергетичними процесами (УЕП) 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    30       10  126,55  9550
Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та в комунальній сфері    30       10  126,55  9550
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    40
      6
 128,3  9550
Високошвидкісний наземний транспорт    20
      6
 128,3  9550
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    20
      5
 128,3  9550
Комп'ютерно-інтегрована електропобутова техніка    15
      5
 128,3  9550
Електротехнічні системи електроспоживання    35
      5
 128,3  9550
Енергетичний менеджмент    20
      4
 128,3  9550
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
      4
 128,3  9550
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60       30  126,6  9550
Вагони та вагонне господарство    60       21  126,6  9550
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
      12
 126,85  9550
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
      10
 137,3  9550
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Транспортні технології на залізничному транспорті (Організація перевезень і управління на залізничному транспорті)

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

   155       59  132,1  12360
Транспортні технології на автомобільному транспорті (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)
    30       18  136,9  12360
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   120
      26
 126,6  9550
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги та аеродроми     35
      8
 134,7  9550
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    80       18  134,7  10200
Водопостачання та водовідведення
    30       5  134,7  9550
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Математика або
  Історія України / 0,25

 

    30       12  144,73  9550
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

 

    40        7  156,2  10650
Облік в банківських та фінансових установах     20        3  156,2  10650
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50        10  156,2  10650
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
    50        10  162,3  10650
035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Українська мова та література / 0,25

2. Історія України / 0,25

3. Іноземна мова / 0,4

    30        10  171,54  12360
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75       28  161,8  11240
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
    50       21  150,85  11240
125 Кібербезпека
Безпека інформаційних і комунікаційних систем     40       16  155,1  11240
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

    75       17  140,25  9550
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75       6  126,6  9550
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30        10  160,95  11240

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за напрямами освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.