Спеціальності та спеціалізації підготовки, денна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 років (сертифікат з іноземної мови тільки 2018 року) базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Максимальна кількість
місць держ- замовлення
у 2017 р.
(бюджет)
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2017 р.
(бюджет)
Вартість одного року навчання (2017 р.)
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   60       20  133,965  10200
Управління енергетичними процесами (УЕП) 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    20       5  132,108  9550
Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та в комунальній сфері    10       5  132,108  9550
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    40
      6
 128,321  9550
Високошвидкісний наземний транспорт    20
      6
 128,321  9550
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    20
      5
 128,321  9550
Комп'ютерно-інтегрована електропобутова техніка    15
      5
 128,321  9550
Електротехнічні системи електроспоживання    35
      5
 128,321  9550
Енергетичний менеджмент    20
      4
 128,321  9550
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
      4
 128,321  9550
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60       43  131,41  9550
Вагони та вагонне господарство    60       31  131,41  9550
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
      12
 120,897  9550
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
      10
 139,384  9550
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Транспортні технології на залізничному транспорті (Організація перевезень і управління на залізничному транспорті)

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   155       59  145,31  12360
Транспортні технології на автомобільному транспорті (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)
    30       18  145,486  12360
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   120
      36
 131,41  9550
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги та аеродроми     35
      8
 133,965  9550
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    80       18  133,965  10200
Водопостачання та водовідведення
    30       5  133,965  9550
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Хімія або
  Географія / 0,25

 

    30       12  155,852  9550
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
  Географія / 0,25

 

    40        7  170,646  10650
Облік в банківських та фінансових установах     20        3  170,646  10650
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50        10  175,35  10650
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
    50        10  179,0  10650
051 Економіка
Економічна кібернетика     30        10  155,852  11240
035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

1. Українська мова та література / 0,25

2. Іноземна мова / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30        10  188,113  12360
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75       28  177,633  11240
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
    50       21  165,393  11240
125 Кібербезпека
Безпека інформаційних і комунікаційних систем     40       16  171,05  11240
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

    75       17  147,763  9550
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75       6  131,41  9550

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за спеціальностями освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.