Спеціальності та освітні програми

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 або 2020 років (сертифікат з іноземної мови 2018, 2019 або 2020 року) базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2019 р.
(бюджет)
Вартість навчання, 2019 рік
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   60  126,83  12720
Управління енергетичними процесами (УЕП) 144 Теплоенергетика*
Теплоенергетика    30  131,172  11910
Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та в комунальній сферах
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка* Електричний транспорт    170
 131,172  11910
Високошвидкісний наземний транспорт
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60  109,97  11910
Вагони та вагонне господарство    60  109,97  11910
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
 125,103  11910
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
 139,787  11910
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
   140  108,202  15426
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)     25  108,202  15426
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
    40  127,296  15426
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБД) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство    120
 109,97  11910
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми     35
 126,83  11910
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    80  126,83  12720
Водопостачання та водовідведення
    30  126,83  11910
101 Екологія
Екологія

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Хімія або
  Географія / 0,25

 

    30  155,991  11910
183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Біологія (Історія України) / 0,25

 

    45  139,813  11910
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
  Географія / 0,25

 

    40  176,835  13280
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50  176,835  13280
073 Менеджмент
Менеджмент
    50  176,835  13280
051 Економіка
Економічна кібернетика     30  181,342  14020
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)
(035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

1. Українська мова та література / 0,25

2. Іноземна мова / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30  188,864  15426
Комп'ютерних технологій і систем (КТС) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75  171,146  14020
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
    50  171,146  14020
125 Кібербезпека
Кібербезпека     40  171,146  14020
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

    75  154,739  11910
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75  109,97  11910

 

*Розподіл за освітніми програмами проводиться після завершення першого курсу навчання на конкурсній основі. В якості конкурсного балу використовується рейтинг студента, розрахований за оцінками екзаменаційно-залікових відомостей за перший рік навчання

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за спеціальностями освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.