Спеціальності та спеціалізації підготовки, денна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензо-вані обсяги Максимальна кількість
місць держ- замовлення
(2017 р.)
Вартість одного року навчання (2016 р.)
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   60       51  9 100
Електрифікація залізниць (Е) 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    30       10  8 500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    60
      35
 8 500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    35
      35
 8 500
Електротехнічні системи електроспоживання    75
      35
 8 500
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60       87  8 500
Вагони та вагонне господарство    60       87  8 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
      12
 8 500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
      10
 8 500
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

   155       59  11 000
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
    30       18  11 000
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   120
      87
 8 500
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги та аеродроми     30
      51
 8 500
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    70       51  9 100
Водопостачання та водовідведення
    25       51  8 500
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Математика або
  Історія України / 0,25

 

    30       12  8 500
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

 

    60        10  9 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит     50        10  9 500
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
    50        10  9 500
035 Філологія Переклад

1. Українська мова та література / 0,2

2. Історія України / 0,25

3. Іноземна мова / 0,4

    30        10  11 000
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    75       28  10 000
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
    50       21  10 000
125 Кібербезпека
Безпека інформаційних і комунікаційних систем     40       16  10 000
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

    75       17  8 500
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75       87  8 500
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30        10  10 000

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за напрямами освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.