Магістратура

 

Підготовка магістрів в університеті здійснюється за денною та заочною формою навчання.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

 

-      заява на бланку університету; 

-      документ про вищу освіту з додатком (оригінали); 

-      4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);

-      копія ідентифікаційного коду;

-      військовий квиток або приписне посвідчення (оригінал та ксерокопію);

-      витяг з трудової книжки (на заочну форму навчання). 

 

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ОС "Магістр"(2, 3 сесія прийому документів)

 

    На денну та заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" приймаються особи, які мають освітній супінь "Бакалавр", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" або освітній супінь "Магістр", як на місця держзамовлення, так і на платні місця за результатами вступних випробуваннь за конкурсом на підставі загального рейтингу.

 

    Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" вступники складають:

-      фахове вступне випробування;

-      вступний екзамен з іноземної мови;

-      єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (для вступників на спеціальності галузей знань 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології").

 

Адреса приймальної комісії:

49010 Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна 2, кім. 261

Телефон: (056) 371-51-10, (056) 793-19-15;

залізничний тел. 3-19-15.