Магістрам

 

Підготовка магістрів в університеті здійснюється за денною та заочною формою навчання.

Прийом заяв та документів – з 12 липня по 26 липня

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

 

-      заява на бланку університету; 

-      документ про вищу освіту з додатком (оригінали); 

-      4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);

-      військовий квиток або приписне посвідчення (оригінал та ксерокопію);

-      медична довідка (форма 086-о) (на денну форму навчання).

 

Вступникам на період подачі документів та складання вступних іспитів надається гуртожиток безкоштовно.


За власним бажанням вступники подають до приймальної комісії:

-      витяг з трудової книжки; 

-      витяг з протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії з рекомендацією для вступу до магістратури; 

-      документи, які дають право на пільги при зарахуванні, що встановлені законодавством України. 

 

    На денну та заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" приймаються особи, які мають освітній рівень "Бакалавр" або освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", як на місця держзамовлення, так і на платні місця за результатами вступних випробуваннь за конкурсом на підставі загального рейтингу.

 

    Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" вступники складають:

-      фахове вступне випробування;

-      вступний екзамен з іноземної мови.

Державна атестація здійснюється шляхом захисту випускної роботи.

По закінченню видається документ державного зразка.

 

Адреса приймальної комісії:

49010 Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Лазаряна 2, кім. 261

Телефон: (056) 776-61-30, (056) 793-19-15;

залізничний тел. 3-19-15.