Магістратура

 

Підготовка магістрів в університеті здійснюється за денною та заочною формою навчання.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

 

-      заява на бланку університету; 

-      документ про вищу освіту з додатком (оригінали); 

-      4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);

-      копія ідентифікаційного коду;

-      військовий квиток або приписне посвідчення (оригінал та ксерокопію);

-      витяг з трудової книжки (на заочну форму навчання). 

 

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ОС "Магістр"(2 сесія прийому документів)

 

    На денну та заочну форми навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" приймаються особи, які мають освітній супінь "Бакалавр", освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" або освітній супінь "Магістр", як на місця держзамовлення, так і на платні місця за результатами вступних випробуваннь за конкурсом на підставі загального рейтингу.

 

    Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" вступники складають:

-      фахове вступне випробування;

-      вступний екзамен з іноземної мови;

-      єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (для вступників на спеціальності галузей знань 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології").

 

Адреса приймальної комісії:

49010 Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна 2, кім. 261

Телефон: (056) 371-51-10, (056) 793-19-15;

залізничний тел. 3-19-15.