Спеціалістам та магістрам

 

Підготовка спеціалістів та магістрів в університеті здійснюється за денною та заочною формою навчання.

Прийом заяв та документів – з 29 червня по 07 липня 2016 року

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

-      заява на бланку університету; 

-      документ про вищу освіту з додатком (оригінали); 

-      4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки).


За власним бажанням вступники подають до приймальної комісії:

-      витяг з трудової книжки; 

-      витяг з протоколу засідання Державної екзаменаційної комісії з рекомендацією для вступу до магістратури; 

-      документи, які дають право на пільги при зарахуванні, що встановлені законодавством України. 

 

    На денну форму навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр" приймаються особи, які мають освітній рівень "Бакалавр", як на місця держзамовлення, так і на платні місця за результатами вступних випробуваннь за конкурсом на підставі загального рейтингу.

    На заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня "Магістр" приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" або освітній ступінь "Бакалавр", для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" приймаються особи, які мають освітній ступінь "Бакалавр" на платні місця за результатами вступних випробуваннь за конкурсом на підставі загального рейтингу.

    Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр" вступники складають:

-      фахове вступне випробування;

-      вступний екзамен з іноземної мови.

Державна атестація здійснюється шляхом захисту випускної роботи.

По закінченню видається документ державного зразка.

 

Адреса приймальної комісії:

49010 Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Академіка Лазаряна 2, кім. 261

Телефон: (056) 776-61-30, (056) 793-19-15;

залізничний тел. 3-19-15.