Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна
Вартість навчання
(за весь строк) *
денна/заочна
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови**

3. ЗНО з математики

 

на контракт:
3. Предмет ЗНО на вибір вступника

 13240 / 7100  52960 / 35500
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  12398 / 7100  49592 / 35500
Електричний транспорт
 12398 / 7100  49592 / 35500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 12398 / 7100  49592 / 35500
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  12398 / 7100  49592 / 35500
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  12398 / 7100  49592 / 35500
Вагони та вагонне господарство  12398 / 7100  49592 / 35500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 12398 / 7100  49592 / 35500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
 12398 / 7100  49592 / 35500
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 16058 / 7100  64232 / 35500
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика
 16058 / 7100  64232 / 35500
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 16058 / 7100  64232 / 35500
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  12398 / 7100  49592 / 35500
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  12398 / 7100  49592 / 35500
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека  12398 / 7100  49592 / 35500
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 13240 / 7100  52960 / 35500
Водопостачання та водовідведення
 12398 / 7100  49592 / 35500
101 Екологія
Екологія  12398 / 7100  49592 / 35500
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

3. ЗНО з математики

 

на контракт:
3. Предмет ЗНО на вибір вступника

 18300 / 8100  73200 / 40500
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  18300 / 8100  73200 / 40500
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  18300 / 8100  73200 / 40500
073 Менеджмент
Менеджмент
 18300 / 8100  73200 / 40500
Комп'ютерних технологій і систем (КТС) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови**

3. ЗНО з математики

 

на контракт:
3. Предмет ЗНО на вибір вступника

 18300 / 8100  73200 / 40500
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 18300 / 8100  73200 / 40500
125 Кібербезпека
Кібербезпека
 18300 / -  73200 / -
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 12398 / 7100  49592 / 35500
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 12398 / 7100  49592 / 35500
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу ***

 

*Розмір плати за навчання може збільшуватися не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

 

**Замість сертифікату ЗНО з Української мови можна подавати сертифікат з Української мови та літератури

 

***Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.