Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного рокунавчання
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 13240
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  12398
Електричний транспорт
 12398
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 12398
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  12398
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  12398
Вагони та вагонне господарство  12398
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 12398
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
 12398
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 16058
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика
 16058
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 16058
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  12398
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  12398
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека  12398
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 13240
Водопостачання та водовідведення
 12398
101 Екологія
Екологія  12398
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

3. ЗНО з математики

 

на контракт:
3. Історія України

 18300
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  18300
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  18300
073 Менеджмент
Менеджмент
 18300
Комп'ютерних технологій і систем (КТС) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 18300
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 18300
125 Кібербезпека
Кібербезпека
 18300
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 12398
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 12398

    Кількість держбюджетних місць для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста визначається рішенням приймальної комісії в межах державного замовлення на поточний навчальний рік.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста складають вступні випробування відповідно Додатку 2 до Правил прийому.