Спеціальності та освітні програми, денна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного рокунавчання
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

 11590
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  10850
Електричний транспорт
 10850
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 10850
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  10850
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  10850
Вагони та вагонне господарство  10850
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 10850
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
 10850
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 14050
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 14050
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  10850
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  10850
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 11590
Водопостачання та водовідведення
 10850
101 Екологія
Екологія  10850
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 051 Економіка
Економічна кібернетика  12770
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  12100
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  12100
073 Менеджмент
Менеджмент
 12100
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
 12770
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 12770
125 Кібербезпека
Кібербезпека
 12770
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 10850
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 10850

    Кількість держбюджетних місць для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста визначається рішенням приймальної комісії в межах державного замовлення на поточний навчальний рік.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування по спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)