Спеціальності та спеціалізації підготовки, денна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети Вартість навчання
у 2017 році
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

 10200
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  9550
Електричний транспорт
 9550
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 9550
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  9550
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  9550
Вагони та вагонне господарство  9550
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 9550
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 12360
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 12360
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  9550
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  9550
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 10200
Водопостачання та водовідведення
 9550
101 Екологія
Екологія  9550
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  10650
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  10650
073 Менеджмент
Менеджмент
 10650
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
 11240
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 11240
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 9550
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 9550
051 Економіка
Економічна кібернетика  11240

    Кількість держбюджетних місць для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста визначається рішенням приймальної комісії в межах державного замовлення на поточний навчальний рік.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування по спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)