Спеціальності та освітні програми

Освітній ступінь "Бакалавр" (скорочений термін навчання)

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети* /
вага балу
Ліцензовані обсяги
денна/заочна
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2022 р.
(бюджет)
денна/заочна
Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна (2023 р.)
Вартість навчання**
(за весь строк)
денна/заочна (2023 р.)
053 Психологія
Економічна психологія За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4
3. Історія України / 0,25 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,4 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4 або
    Історія України / 0,25 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,4 або
    Географія / 0,25 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2

20 / 5 189,4 / - 20900 / 10900 62700 / 32700
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4
3. Історія України / 0,25 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4 або
    Історія України / 0,25 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Географія / 0,25 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2

60 / 50 185,7 / 194,847 20900 / 10900 62700 / 32700
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

50 / 50 185,7 / 196,5 20900 / 10900 62700 / 32700
073 Менеджмент Менеджмент

30 / 20 185,7 / 194,5 20900 / 10900 62700 / 32700
Менеджмент туристичної індустрії 30 / 20
101 Екологія
Екологія За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,35
3. Історія України / 0,35 або
    Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,4 або
    Фізика / 0,35 або
    Хімія / 0,4

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,35 або
    Історія України / 0,35 або
    Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,4 або
    Географія / 0,35 або
    Фізика / 0,35 або
    Хімія / 0,4

20 / 5 143,3 / 144,1 17000 / 7900 51000 / 23700
Сталий розвиток територій та зелений туризм 20 / 5
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,4 або
    Хімія / 0,2

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5 або
    Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,2 або
    Географія / 0,2 або
    Фізика / 0,4 або
    Хімія / 0,2

75 / 30 165,422 / 146,9 20900 / 10900 62700 / 32700
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
50 / 30 164,8 / 146,744 20900 / 10900 62700 / 32700
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпека 40 / - 165,013 / - 20900 / - 62700 / -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5 або
    Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Географія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

50 / 50
128,0 / 125,493 17000 / 7900 51000 / 23700
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка **** Електричний транспорт 170 / 130
128,614 / 127,5 17000 / 7900 51000 / 23700
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
142 Енергетичне машинобудування Комп’ютерний дизайн і моделювання енергетичних систем 30 / 20 126,99 / 139,699 17000 / 7900 51000 / 23700
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматика та автоматизація на транспорті
75 / 65 164,8 / 146,921 17000 / 7900 51000 / 23700
183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,5 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,5

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5 або
    Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,5 або
    Географія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,5

6 / 5 125,147 / 129,2 17000 / 7900 51000 / 23700
192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5 або
    Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Географія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

70 / 50 127,5 / 131,9 17000 / 7900 51000 / 23700
Промислове і цивільне будівництво
70 / 50
Архітектурне проєктування будівель і споруд
30 / -
Водопостачання та водовідведення
30 / 20
Автомобільні дороги 35 / 25
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство За результатами НМТ:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

 

За результатами ЗНО:
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5 або
    Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Географія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

60 / 60 131,6 / 137,598 17000 / 7900 51000 / 23700
Вагони та вагонне господарство 60 / 60
Залізничні споруди та колійне господарство 120 / 120
Системи керування рухом поїздів 75 / -
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
35 / 15
158,202 / 148,104 17000 / 7900
51000 / 23700
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
130 / 110 130,219 / 134,844 17000 / 7900 51000 / 23700
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті) 40 / 15
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
35 / 20 164,887 / 144,481
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу ***

 

*Для вступу приймаються результати НМТ 2022 або 2023 року, сертифікати ЗНО 2020 або 2021 років не менше 100 балів з кожного предмета. Детальна інформація про складові конкурсного балу та його розрахунок наведено в пункті 5.4, Додатку 2 Правил прийому

 

**Розмір плати за навчання може збільшуватися не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

 

***Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.