Спеціальності та спеціалізації підготовки, денна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети Вартість навчання
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

 9100
Електрифікація залізниць (Е) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  8500
Електричний транспорт
 8500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 8500
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  8500
Механічний (М) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  8500
Вагони та вагонне господарство  8500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 8500
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 11000
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 11000
Організація будівництва доріг та експлуатація колії (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  8500
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  8500
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 9100
Водопостачання та водовідведення
 8500
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища  8500
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 071 Облік і оподаткування
Облік і аудит  9500
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит  9500
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
 9500
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем
 10000
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
 10000
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 8500
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 8500
051 Економіка
Економічна кібернетика  10000

    Кількість держбюджетних місць для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста визначається рішенням приймальної комісії в межах державного замовлення на поточний навчальний рік.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування по спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)