Спеціальності та освітні програми, денна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного рокунавчання
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

 12720
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  11910
Електричний транспорт
 11910
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 11910
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  11910
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  11910
Вагони та вагонне господарство  11910
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 11910
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
 11910
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 15426
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 15426
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  11910
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  11910
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 12720
Водопостачання та водовідведення
 11910
101 Екологія
Екологія  11910
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 14020
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  13280
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  13280
073 Менеджмент
Менеджмент
 13280
Технічна кібернетика (ТК) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Фахове вступне випробування

 14020
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 14020
125 Кібербезпека
Кібербезпека
 14020
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 11910
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 11910

    Кількість держбюджетних місць для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста визначається рішенням приймальної комісії в межах державного замовлення на поточний навчальний рік.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування по спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 2 до Правил прийому)