Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного рокунавчання
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 9270
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  8680
Електричний транспорт
 8680
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 8680
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  8680
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  8680
Вагони та вагонне господарство  8680
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 8680
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
 8680
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 11240
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика
 11240
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 11240
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБЗ) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  8680
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  8680
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека  8680
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 9270
Водопостачання та водовідведення
 8680
101 Екологія
Екологія  8680
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

3. ЗНО з математики

 10220
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  9680
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  9680
073 Менеджмент
Менеджмент
 9680
Комп'ютерних технологій і систем (КТС) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 10220
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 10220
125 Кібербезпека
Кібербезпека
 10220
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 8680
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 8680

    Кількість держбюджетних місць для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста визначається рішенням приймальної комісії в межах державного замовлення на поточний навчальний рік.

   Особи, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування по спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)