Правила прийому до університету у 2017 році

Правила прийому 2017Правила прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році (із змінами)

 

 

Додаток 1 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток 2 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

 

Додаток 3 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

 

Додаток 4 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

 

Додаток 5 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти(вступних іспитів, творчих конкурсів)

 

Додаток 6 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

 

Додаток 7 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році 

Вага бала за особливі успіхи або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу

 

Додаток 8 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році 

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

 

Додаток 9 до Правил прийому до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на кафедру військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році


Правила прийому до Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році (із змінами) Правила прийому до Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 роціПравила прийому до Львівського коледжу транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 роціПерелік посад, характер роботи на яких відповідає профілю напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в університетіПравила прийому 2015Правила прийому до аспірантури та докторантури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна в 2017 році