Фінанси і кредит

Напрям підготовки6.030508   Фінанси і кредит

СпеціальністьФінанси і кредит

 

    Випускники спеціальності «Фінанси і кредит» отримують фундаментальну економічну та фінансову освіту, що надає широкі можливості працевлаштування, адже їх кваліфікація дозволяє працювати як у фінансово-економічних підрозділах компаній різних галузей та форм власності, так і в банках та страхових, інвестиційних, брокерських, консалтингових та аудиторських компаніях, а також у фінансових підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування.

   Навчання на спеціальності «Фінанси і кредит» забезпечує студентам повне знання теоретичних і методологічних основ, а також практичних знань в галузі фінансів, кредиту, фінансового аналізу та фінансового менеджменту.

   З метою підвищення якості підготовки фахівців професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану навчально-методичну роботу. Використовуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, структурно-логічних схем, практикуються заняття з використанням виробничих проблемних ситуацій. Систематично оновлюються лекційні курси, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом. Студенти спеціальності «Фінанси і кредит» під керівництвом викладачів готуються до участі в олімпіадах, науково-практичних конференціях, виконують студентські науково-дослідні роботи та публікують статті, що містять самостійний аналіз проблем і розробку шляхів удосконалення фінансових і організаційних механізмів.

 

    Випускаюча кафедра  «Фінанси та економічна безпека», ауд. 253. Телефон: (056) 373-15-74

    Завідуючий кафедрою – Головкова Людмила Степанівна, доктор економічних наук, професор.

    Освітньо–кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: фінанси; страхування; соціальне страхування; страхові послуги; фінанси; гроші та кредит; гроші та кредит; статистика; економічна статистика; фінанси підприємств; фінансова діяльність суб’єктів господарювання; фінанси зарубіжних корпорацій; податкова система; фінансовий аналіз; звітність підприємства; бюджетна система; фінансовий ринок; фінансове право; інвестування; інвестиційний аналіз; фінанси залізничного транспорту; фінансування діяльності на залізничному транспорті; фінансовий менеджмент; бюджетний менеджмент; податковий менеджмент; ринок фінансових послуг; фінансова санація та банкрутство підприємств; місцеві фінанси; фінансовий контроль та аудит; історія світових фінансових криз.

    Можливості працевлаштування: знання, набуті за спеціальністю «Фінанси і кредит», дозволяють випускникам обіймати посади в системі органів Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України, Державного казначейства України, Контрольно-ревізійного управління, Державної податкової адміністрації України, підприємств усіх форм власності, структур фінансового ринку, страхових компаніях, для роботи у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, системі підготовки та підвищення кваліфікації, у середніх і вищих навчальних закладах.

    Серед наших випускників – економісти, фінансисти, експерти та керівники банків, викладачі, фінансові аналітики, що працюють як в Україні, так і за кордоном, працівники державної служби всіх рівнів.