Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність –  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма (2016 р.),  Освітня програма (2019 р.) Освітня програма (2021 р.) Фінанси, банківська справа та страхування

 

    Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» отримують фундаментальну економічну та фінансову освіту, що надає широкі можливості працевлаштування, адже їх кваліфікація дозволяє працювати як у фінансово-економічних підрозділах компаній різних галузей та форм власності, так і в банках та страхових, інвестиційних, брокерських, консалтингових та аудиторських компаніях, а також у фінансових підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування.

   Навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує студентам повне знання теоретичних і методологічних основ, а також практичних знань в галузі фінансів, кредиту, фінансового аналізу та фінансового менеджменту.

   З метою підвищення якості підготовки фахівців професорсько-викладацький склад кафедри проводить цілеспрямовану навчально-методичну роботу. Використовуються інноваційні форми навчання із застосуванням інформаційних технологій, структурно-логічних схем, практикуються заняття з використанням виробничих проблемних ситуацій. Систематично оновлюються лекційні курси, здійснюється постійне збагачення їх новим матеріалом. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» під керівництвом викладачів готуються до участі в олімпіадах, науково-практичних конференціях, виконують студентські науково-дослідні роботи та публікують статті, що містять самостійний аналіз проблем і розробку шляхів удосконалення фінансових і організаційних механізмів.

 

   Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кафедри фінансів і економічної безпеки ДНУЗТ, є учасником спільного освітнього проекту нашого університету з глобальною професійною організацією Дипломованих Фінансистів і Бухгалтерів (АССА – Association Chartered Certified Accountants, www.accaglobal.com) та Оксфорд Брукс Університету (Oxford Brooks University, www.brookes.ac.uk).

   Цей проект дає студентам університету унікальну можливість паралельно з академічним навчанням за рівнем бакалавра чи магістра, отримати професіональну кваліфікацію глобального рівня АССА, практику, стажування та працевлаштування в міжнародних компаніях і організаціях, а також можливість отримання диплома бакалавра з прикладних фінансів і бухгалтерії Оксфорд Брукс Університету (Diploma of Bachelor in Applied Accounting of Oxford Brookes University).

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

   Більш детальна інформація за телефоном 067 428 2430 та на сайті ДНУЗТ (http://www.diit.edu.ua/news.php?lang=ua&id=00000428).

 

    Випускаюча кафедра  «Фінанси та економічна безпека», ауд. 253. Телефон: (056) 373-15-74

    Завідуючий кафедрою – Головкова Людмила Степанівна, доктор економічних наук, професор.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: фінанси; страхування; соціальне страхування; страхові послуги; фінанси; гроші та кредит; гроші та кредит; статистика; економічна статистика; фінанси підприємств; фінансова діяльність суб’єктів господарювання; фінанси зарубіжних корпорацій; податкова система; фінансовий аналіз; звітність підприємства; бюджетна система; фінансовий ринок; фінансове право; інвестування; інвестиційний аналіз; фінанси залізничного транспорту; фінансування діяльності на залізничному транспорті; фінансовий менеджмент; бюджетний менеджмент; податковий менеджмент; ринок фінансових послуг; фінансова санація та банкрутство підприємств; місцеві фінанси; фінансовий контроль та аудит; історія світових фінансових криз.

    Можливості працевлаштування: знання, набуті за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», дозволяють випускникам обіймати посади в системі органів Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України, Державного казначейства України, Контрольно-ревізійного управління, Державної податкової адміністрації України, підприємств усіх форм власності, структур фінансового ринку, страхових компаніях, для роботи у планово- економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, системі підготовки та підвищення кваліфікації, у середніх і вищих навчальних закладах.

    Серед наших випускників – економісти, фінансисти, експерти та керівники банків, викладачі, фінансові аналітики, що працюють як в Україні, так і за кордоном, працівники державної служби всіх рівнів.