Етапи вступної кампанії та перелік документів

 

   Прийом вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за денною та заочною формою навчання за результатами національного мультипредметного тесту 2022 року, зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років або індивідуальної усної співбесіди (спеціальні умови вступу).

 

 

    Етапи вступної кампанії:

 

    - створення електронних кабінетів вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua – починається з 01 липня;

    - подача заяв – з електронного кабінету вступника з 29 липня до 23 серпня;

    - оприлюднення рейтингових списків із зазначенням осіб, рекомендованих до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету – не пізніше 02 вересня;

    - виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (подача оригіналів докуметів) – до 18:00 год 07 вересня;

    - зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету – до 09 вересня;

    - надання документів для переведення на вакантні місця державного замовлення (у передбачених Правилами прийому випадках) – не пізніше 18 вересня;

    - переведення на вакантні місця державного замовлення (у передбачених Правилами прийому випадках) – 19 вересня;

    - зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 30 вересня.

 

 

 Індивідуальні усні співбесіди відбуватимуться з 09 по 16 серпня.

 

 

Після отримання рекомендації до зарахування вступник надає до приймальної комісії наступні документи:

 

-      заяву на бланку університету (роздруковується з бази ЄДЕБО в приймальній комісії університету); 

-      диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з додатком (оригінали); 

-      сертифікат НМТ/ЗНО з інформаційною карткою; 

-      4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

-      копію документа, що посвідчує особу (оригінал пред’являється особисто);

-      копію облікової картки платника податків;

-      копію військово-облікового документа (військовий квиток або приписне посвідчення) (оригінал пред’являється особисто);

-      витяг з трудової книжки (на заочну форму навчання). 

 

   При поданні оригіналів документів вступник зобов’язаний укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників). У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір про фінансові зобов’язання щодо оплати навчання.

 

Адреса приймальної комісії:

49010 Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна 2, кім. 261

Телефон: (097) 239-14-79, (056) 371-51-10, (056) 793-19-15;

залізничний тел. 3-19-15.