Спеціальності та спеціалізації підготовки за ОКР "Спеціаліст"

Перелік спеціальностей та спеціалізацій,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"

Спеціальність

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання (2016 рік), грн.

Код

Назва

Код

Назва

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

192

Будівництво та цивільна інженерія

7.06010101

Промислове і цивільне будівництво

25

30

1 рік

1 рік

10500

7000

7.06010106

Мости і транспортні тунелі

30

30

1 рік

1 рік

10500

7000

7.06010108

Водопостачання та водовідведення

15

15

1 рік

1 рік

9500

7000

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

7.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

35

35

1 рік

1 рік

9500

7000

7.05070203

Електричний транспорт

20

20

1 рік

1 рік

9500

7000

7.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

10

-

1 рік

1 рік

9500

7000

144

Теплоенергетика

7.05060101

Теплоенергетика

10

10

1 рік

1 рік

9500

7000

273

Залізничний транспорт

7.07010501

Локомотиви та локомотивне господарство

48

48

1 рік

1 рік

9500

8000

7.07010502

Вагони та вагонне господарство

47

47

1 рік

1 рік

9500

8000

7.07010801

Залізничні споруди та колійне господарство

60

60

1 рік

1 рік

9500

8000

133

Галузеве машинобудування

7.05050308

Підйомно-транспортні,  дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

1 рік

1 рік

9500

7000

275

Транспортні технології

7.07010102

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

110

110

1 рік

1 рік

12000

8000

071

Облік і оподаткування

7.03050901

Облік і аудит

85

95

1 рік

1 рік

12000

8000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

7.03050801

Фінанси і кредит

25

75

1 рік

1 рік

12000

8000

073

Менеджмент

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

65

65

1 рік

1 рік

12000

8000

051

Економіка

7.03050201

Економічна кібернетика

45

25

1 рік

1 рік

12500

8000

121

Інженерія програмного забезпечення

7.05010301

Програмне забезпечення систем

50

35

1 рік

1 рік

12500

8000

123

Комп’ютерна інженерія

7.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

30

30

1 рік

1 рік

12500

8000

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

7.05020203

Автоматика та автоматизація на транспорті

25

25

1 рік

1 рік

9500

8000

125

Кібербезпека

7.17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

25

-

1 рік

-

12500

-

035

Філологія

7.02030304

Переклад

25

-

1 рік

-

12500

-

081

Право

7.18010011

Інтелектуальна власність

50

50

-

1 рік

6 місяців

-

10500/9100*

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

1 рік

1 рік

3 місяці

**

**

Примітки.

*   Вартість навчання для студентів ДНУЗТ

**   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) вартість одного року навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста для іноземних громадян дорівнює дві тисячі доларів США та сплачується за курсом НБУ на дату перерахування коштів.