Спеціальності та освітні програми, безвідривна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (безвідривна форма).


 

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного
року навчання
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

 8300
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  8300
072 Фінанси, банківська справа та стахування
Фінанси, банківська справа та стахування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 8300
073 Менеджмент
Менеджмент
 8300
101 Екологія
Екологія  6990
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
 8920
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 8920
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 6990
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  6990
Електричний транспорт  6990
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  6990
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  6990
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 8920
193 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 6990
Водопостачання та водовідведення
 6990
Мости і транспортні тунелі
 6990
Автомобільні дороги і аеродроми
 6990
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  8920
Вагони та вагонне господарство  8920
Залізничні споруди та колійне господарство  8920
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 8920
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті  8920

    Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  приймають на навчання з безвідривною підготовкою тільки за контрактною формою.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування зі спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)