Спеціальності та освітні програми заочна форма навчання

Спеціальності та спеціалізації підготовки  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (безвідривна форма).


 

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного
року навчання
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

3. ЗНО з маиематики

 5430
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  5430
072 Фінанси, банківська справа та стахування
Фінанси, банківська справа та стахування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 5430
073 Менеджмент
Менеджмент
 5430
101 Екологія
Екологія

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 5430
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
 5430
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 5430
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 5430
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  5430
Електричний транспорт  5430
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  5430
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  5430
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 5430
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 5430
Водопостачання та водовідведення
 5430
Мости і транспортні тунелі
 5430
Автомобільні дороги і аеродроми
 5430
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  5430
Вагони та вагонне господарство  5430
Залізничні споруди та колійне господарство  5430
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 5430
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті  5430

    Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) приймають на навчання з безвідривною підготовкою тільки за контрактною формою.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста складають вступні випробування відповідно до умов вступу на обрану спеціальність (освітню програму). (Додаток 3 до Правил прийому)