Спеціальності та освітні програми, заочно-дистанційна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (безвідривна форма).


 

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість одного
року навчання
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Фахове вступне випробування

2. ЗНО з української мови та літератури

 4950
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  4950
072 Фінанси, банківська справа та стахування
Фінанси, банківська справа та стахування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 4950
073 Менеджмент
Менеджмент
 4950
101 Екологія
Екологія

1. Фахове вступне випробування

 4950
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
 4950
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 4950
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 4950
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  4950
Електричний транспорт  4950
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  4950
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  4950
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 4950
193 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 4950
Водопостачання та водовідведення
 4950
Мости і транспортні тунелі
 4950
Автомобільні дороги і аеродроми
 4950
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  4950
Вагони та вагонне господарство  4950
Залізничні споруди та колійне господарство  4950
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 4950
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті  4950

    Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  приймають на навчання з безвідривною підготовкою тільки за контрактною формою.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування зі спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)