Спеціальності та спеціалізації підготовки, безвідривна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (безвідривна форма).


 

Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети Вартість навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання

1. Фахове вступне випробування

 6150
Електричний транспорт  6150
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  6150
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  6150
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  7850
Вагони та вагонне господарство  7850
Залізничні споруди та колійне господарство  7850
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 6150
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 7850
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті  7850
193 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 6150
Водопостачання та водовідведення
 6150
Мости і транспортні тунелі
 6150
Автомобільні дороги і аеродроми
 6150
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища  6150
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит  7300
072 Фінанси, банківська справа та стахування
Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 7300
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
 7300
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 7850
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
 7850
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем
 7850
051 Економіка
Економічна кібернетика  7300

    Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  приймають на навчання з безвідривною підготовкою тільки за контрактною формою.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування зі спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)