Спеціальності та спеціалізації підготовки, безвідривна форма, Бакалавр Коледж-ВНЗ

Спеціальності та спеціалізації підготовки  для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (безвідривна форма).


 

Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети Вартість навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання

1. Фахове вступне випробування

 5500
Електричний транспорт  5500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  5500
144 Теплоенергетика Теплоенергетика  5500
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  7000
Вагони та вагонне господарство  7000
Залізничні споруди та колійне господарство  7000
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 5500
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 7000
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті  7000
193 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 5500
Водопостачання та водовідведення
 5500
Мости і транспортні тунелі
 5500
Автомобільні дороги і аеродроми
 -
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища  5500
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит  6500
072 Фінанси, банківська справа та стахування
Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 6500
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
 6500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 7000
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
 7000
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем
 -
051 Економіка
Економічна кібернетика  6500

    Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  приймають на навчання з безвідривною підготовкою тільки за контрактною формою.

   Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здають фахове вступне випробування зі спеціальності, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. (Додаток 3 до Правил прийому)