Комп'ютерна інженерія

Спеціальність123 Комп'ютерна інженерія

Освітня програма Комп'ютерна інженерія

 

    Кафедра «Електронні обчислювальні машини», що готує фахівців з комп’ютерних систем та мереж, організована в 1965 році. Перший випуск спеціалістів відбувся в 1967 р. В процесі навчання студенти вивчають декілька циклів дисциплін: гуманітарні та соціально-економічні, природно-наукові та професійні. Цикл професійних дисциплін готує студентів до практичної роботи в різних галузях, що пов’язані з проектуванням комп’ютерних систем та мереж, їх налагодженням, технічним обслуговуванням, програмуванням та підтримкою програмного забезпечення.

    В процесі навчання студенти проходять дві навчальні, дві виробничих та одну переддипломну практики, мета яких – отримання студентами навиків програмування, діагностики та технічного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

    Після чотирьох років навчання студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» з комп’ютерної інженерії та можуть продовжити свою освіту для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» або «Магістр».

    Всі випускники по закінченню навчання отримують призначення на роботу як в державні установи, так і в приватні компанії.

    В цілому попит на спеціалістів з комп’ютерних систем та мереж зростає з кожним роком і ця тенденція зберігатиметься не одне десятиріччя.

 

    Випускаюча кафедра – «Електронні  обчислювальні  машини». Старий навчальний корпус,  кімната  3202, телефон  (056) 373-15-89.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Жуковицький Ігор Володимирович.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: Програмування; Системне  програмне  забезпечення; Комп’ютерна  схемотехніка;  Теорія  інформації  та  кодування; Архітектура  комп’ютерів;  Мережі  ЕОМ;  Проектування  мікропроцесорних  систем; Системи  штучного  інтелекту.

    Можливості працевлаштування: Випускники можуть працювати у якості системних адміністраторів, інженерів по обслуговуванню комп’ютерної техніки в обчислювальних центрах, на фірмах, які виготовлюють та обслуговують комп’ютерну техніку або на  фірмах, які  мають  великий  парк  комп’ютерів.