Спеціальності та спеціалізації підготовки, безвідривна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензовані обсяги Кількість місць держзамовлення
(2015 р.)
Вартість одного року навчання
(2016 р.)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

      65         5  5 500
Електричний транспорт       65
        5
 5 500
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство       60         13  7 000
Вагони та вагонне господарство       60         12  7 000
144 Теплоенергетика Теплоенергетика       20
        0
 5 500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
      50
        0
 5 500
273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство       120
        10
 7 000
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
      45
        2
 5 500
Водопостачання та водовідведення
      35         0  5 500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
      65         6  7 000
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

      140         20
 7 000
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Математика або
  Історія України / 0,25

      20         0  5 500
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

      50         0  6 500
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит       50         0  6 500
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
      50         0  6 500
051 Економіка
Економічна кібернетика       10         0  6 500

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за напрямами освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.