Спеціальності та спеціалізації підготовки, безвідривна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензовані обсяги Вартість одного року навчання (2017 р.)
192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   45  6150
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    20  6150
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    55
 6150
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    15
 6150
Електротехнічні системи електроспоживання    20
 6150
Енергетичний менеджмент    20
 6150
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
 6150
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60  7850
Вагони та вагонне господарство    60  7850
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
 6150
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

   140  7850
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
    25  7850
273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

   120
 7850
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги та аеродроми     15
 6150
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    45  6150
Водопостачання та водовідведення
    35  6150
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Математика або
  Історія України / 0,25

 

    20  6150
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

 

    40  7300
Облік в банківських та фінансових установах     10  7300
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50  7300
073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
    50  7300
121 Інженерія програмного забезпечення
Програмне забезпечення систем

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    30  7850
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерні системи та мережі
    30  7850
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Історія України / 0,25

    65  7850
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    10  7300

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за напрямами освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.