Спеціальності та спеціалізації підготовки, безвідривна форма, Бакалавр

Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2016, 2017 або 2018 років (сертифікат з іноземної мови тільки 2018 року) базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Спеціальність Спеціалізація Конкурсні предмети / вага балу Ліцензовані обсяги Вартість одного року навчання (2017 р.)
051 Економіка
Економічна кібернетика

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
  Географія / 0,25

 

   10  7300
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування    40
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

   50
073 Менеджмент
Менеджмент
   50
101 Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Хімія або Географія / 0,25

   20  6150
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

    30  7850
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
   30
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

   50
 6150
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт    55
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод    15
Електротехнічні системи електроспоживання    20
Енергетичний менеджмент    20
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії    20
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    20
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
   65  7850
192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі    45
 6150
Промислове і цивільне будівництво
   45
Водопостачання та водовідведення
   35
Автомобільні дороги та аеродроми    15
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60  7850
Вагони та вагонне господарство    60
Залізничні споруди та колійне господарство    120
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
   140
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
   25

  Конкурсний відбір при зарахуванні на перший курс навчання за напрямами освітнього рівня "Бакалавр" здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, які підтверджені сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікати з оцінками нижче 100 балів не приймаються.