Теплоенергетика

Спеціальність144 Теплоенергетика

Освітня програма Теплоенергетика

 

    Випускник спеціальності «Теплоенергетика» одержує фундаментальну наукову і практичну підготовку в області проектування та експлуатації систем теплоенергопостачання. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується висококваліфікованим складом викладачів випускаючої кафедри – кафедри «Теплотехніка». На кафедрі працуюють професор, приват-професор та сім кандидатів технічних наук, доцентів. Всі вони мають великий досвід професійної і виховної роботи. Кафедра має добрі традиції у виконанні важливих науково-дослідних робіт у співдружності з відомими в Україні і світі підприємствами і організаціями, такими як: КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, НПО «Енергія», «Інститут загальної фізики РАН» та ін. На сьогодні кафедра має ліцензію на проведення енергоаудиту промислових підприємств, локомотивних, вагонних депо та інших структурних підрозділів «Укрзалізниці», а також організацій житлово-комунального господарства, соціальної сфери і бюджетних установ. Веде дослідження по освоєнню альтернативних видів палива у двигунах тепловозів та інших видів рухомого складу залізниць.

    У навчальному процесі на кафедрі використовується сучасна обчислювальна техніка, для чого є спеціальне приміщення, де розташовані персональні комп’ютери, які доступні для студентів.


     Випускаюча кафедра «Теплотехніка» знаходиться на третьому поверху старого навчального корпусу, аудиторії 338-340, тел. (056) 373-15-87.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Габрінець Володимир Олексійович.

     Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: гідрогазодинаміка; тепломасообмін;  технічна термодинаміка;  котельні установки, паливо та   горіння; опалення, вентиляція та кондиціювання повітря; теплотехнологічні процеси та трансформатори теплоти; джерела теплопостачання промислових підприємств; автоматика теплових процесів; енерго- та ресурсозбереження; теплові двигуни.

    Можливості працевлаштування: випускники можуть працювати на підприємствах будь-якого профілю (теплоелектростанції, котельні вагонних та локомотивних депо, енергетичні сектори заводів), в науково-дослідних установах, конструкторських бюро.