Транспортно-експедиторська діяльність та логістика

Спеціальність275 Транспортні технології (за видами)

Освітня програма – Транспортно-експедиторська діяльність та логістика

 

    У сучасному світі переміщення вантажів є ключовим фактором, від якого залежить життєздатність та ефективність економічної діяльності будь-якого підприємства. Ефективна організація перевізного процесу неможлива без його якісного транспортно-експедиторського супроводження та має базуватись сучасних логістичних принципах. В цьому зв’язку фахівці з транспортно-експедиторської діяльності та логістики наразі користуються значним попитом на підприємствах та у компаніях, діяльність яких пов’язана з організацією перевезень.

          Фахівці з транспортно-експедиторської діяльності та логістики забезпечують ефективність та безперервність перевізного процесу, виконуючи як функції пов’язані безпосередньо з організацією перевезення, так і супутні процеси, зокрема:

  • документальне супроводження перевезення;
  • митне оформлення при організації міжнародних перевезень;

  • координація взаємодії всіх видів транспорту при організації мультимодальних перевезень;
  • експедиторський контроль на всіх етапах перевезення;

  • розробка логістичних схем для ефективного використання рухомого складу та зменшення собівартості перевезень;
  • організація роботи транспортно-логістичних та мультимодальних центрів.

          Протягом навчального процесу студенти, які навчаються за освітньою програмою «Транспортно-експедиторський контроль та логістика» отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з організації транспортно-експедиторського обслуговування перевезень, розробки логістичних ланцюгів постачання, проектування та організації роботи логістичних систем та сучасних транспортно-вантажних комплексів, юридичного та документального забезпечення транспортного процесу, митного супроводження перевезень, організації взаємодії різних видів транспорту.

          Значне місце в учбових планах спеціальності відводиться на вивчення сучасних інформаційних технологій та спеціалізованих АРМ, при цьому в процесі навчання передбачена безперервна комп’ютерна підготовка студентів з використанням широкого переліку сучасного програмного забезпечення.

          Виробнича практика проходить на транспортних підприємствах, у транспортно-експедиторських та логістичних компаніях, у транспортних відділах промислових підприємств.

          Випускники університету, що навчались за цією освітньою програмою, забезпечують технічну та технологічну єдність транспортного, виробничого та складського процесу, здійснюють впровадження логістичних принципів організації діяльності підприємств, організують транспортно-експедиторське та митне забезпечення перевізного процесу.

 

    Випускаючі кафедри:

       - Кафедра «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті», кімната 449, тел. (056) 793-19-62, (056) 373-15-70

       - Кафедра «Транспортні вузли», кімната 454, тел. (056) 793-19-13, (056) 373-15-20

    Завідуючі кафедрами:

       - Окороков Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті»

       - Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Транспортні вузли»

 

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

 

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: логістика, транспортно-експедиторська діяльність на транспорті, організація міжнародних перевезень, митне оформлення вантажів, геоінформаційні системи і технології, транспортно-складські комплекси, склади та управління запасами, логістика транспортно-розподільчих систем, інформаційні системи в логістиці, інтероперабельність транспортних систем, взаємодія видів транспорту.

 

    Можливість працевлаштування: випускники, які отримали освіту за програмою «Транспортно-експедиторська діяльність та логістика», можуть працювати на посадах: менеджер з транспортно-експедиторської діяльності, диспетчер з міжнародних перевезень, агент з митного оформлення вантажів та товарів, менеджер (фахівець) з логістики, експедитор транспортний. Наші випускники також працюють на підприємствах різних видів транспорту, в логістичних центрах, на підприємствах, які займаються транспортно-експедиційною діяльністю, в митних та дозвільних органах.