Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Спеціальність275 Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація (освітня програма) 275.02 Транспортні технології на автомобільному транспорті

(Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)

 

 

         Автоперевезення є досить зручними для клієнтів, оскільки забезпечують порівняно високу швидкість перевезень, дотримання строків доставки, а також доставку «від-дверей-до дверей». При цьому автотранспортні компанії пропонують клієнтам широкий спектр послуг щодо транспортно-експедиційної підтримки автоперевезень з врахуванням сучасних логістичних підходів. В цьому зв’язку фахівці з організації автомобільних перевезень і транспортної логістики наразі користуються суттєвим попитом серед роботодавців, особливо у сегменті малого та середнього бізнесу.

 

         Фахівці з управління на автомобільному транспорті:

  • координують рух автотранспортних засобів у логістичних ланцюгах постачання;
  • здійснюють транспортно-експедиційне обслуговування автомобільних перевезень, в т.ч. і в міжнародному сполученні;

  • розробляють оптимальні маршрути та графіки руху вантажних та пасажирських перевезень, зокрема, транспортних мереж у містах;
  • проектують транспортно-логістичні системи;

  • координують взаємодію різних видів транспорту при організації мультимодальних та міжнародних перевезень;
  • здійснюють маркетингові дослідження ринку транспортних послуг;

  • виконують оперативне управління перевезеннями в транспортних мережах різної складності;
  • працюють в автотранспортних підприємствах, транспортно-експедиційних компаніях та логістичних центрах.

         На протязі навчання студенти здобувають глибокі теоретичні знання та практичні навички з: теорії формування транспортних систем та безпеки їх функціонування; розробки логістичних ланцюгів постачання; принципів створення та функціонування сучасних транспортно- логістичних систем та транспортно-вантажних комплексів; транспортно-експедиційного забезпечення перевізного процесу; проектування транспортних систем міст; оперативного управління процесами автомобільних перевезень пасажирів та вантажів; організації та управління інтермодальними перевезеннями в міжнародних транспортних коридорах; митного оформлення перевезень; організації руху міського транспорту.

         У навчальний процес широко впроваджені сучасні інформаційні технології, значна частина занять проходить у комп’ютерних класах з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, комп’ютерного тренінгу та автоматизованих робочих місць.

         Виробнича практика проходить в автотранспортних підприємствах, транспортно-експедиційних та логістичних компаніях, а також у транспортних відділах підприємств та адміністрацій міст.

 

    Випускаючі кафедри:

       - Кафедра «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті», кімната 449, тел. (056) 793-19-62, (056) 373-15-70

       - Кафедра «Транспортні вузли», кімната 454, тел. (056) 793-19-13, (056) 373-15-20

    Завідуючі кафедрами:

       - Окороков Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті»

       - Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Транспортні вузли»

         Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

         Основні спеціальні навчальні дисципліни: організація автомобільних перевезень; вантажні перевезення; пасажирські перевезення; логістика; організація міжнародних перевезень; транспортні вузли і системи міст; транспортно-складські комплекси; інформаційні системи і технології; взаємодія видів транспорту; промисловий транспорт; основи теорії транспортних процесів та систем; правила дорожнього руху; безпека дорожнього руху; комерційна робота на автомобільному транспорті; дослідження та оптимізація транспортних систем; комп’ютерні технології на транспорті; транспортно-експедиторська діяльність; управління ланцюгом постачань; організація сервісу на автомобільному транспорті; транспортні тарифи; експертиза ДТП.

         Можливість працевлаштування: фахівець з організації перевезень на автомобільному транспорті може працювати: в транспортних організаціях і транспортно-експедиційних компаніях; в транспортно-логістичних центрах, контейнерних терміналах, портах; у транспортних відділах та відділах постачання на підприємствах всіх форм власності; в органах управління автомобільним транспортом; в органах управління міськими перевезеннями; у підрозділах державної автомобільної інспекції України; в страхових компаніях різних форм власності; у підрозділах митної служби України.