Системи керування рухом поїздів

Спеціальність – 273 Залізничний транспорт

Освітня програма Системи керування рухом поїздів

 

Випускники за напрямком «Системи забезпечення руху поїздів» одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням комп‘ютерних систем автоматизації технологічних процесів, цифрового зв‘язку, автоматизованих систем керування рухом поїздів. Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем. Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на залізничному транспорті. Ліцензований обсяг прийому на бакалавра – 75 місць. Студенти можуть паралельно пройти військову підготовку та отримати офіцерське звання, а також підготовку за міжнародними навчальними програмами Європейської комісії TEMPUS (MISCTIF, CITISET).

Підготовку проводить кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв'язок», яка знаходиться в приміщенні Старого навчального корпуса, кімната 129. Телефон: (056) 373-15-04.

Завідуючий кафедрою – доктор фізико-математичних наук, професор Гаврилюк Володимир Ілліч.

Освітній ступінь випускників: бакалавр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: комп’ютерні технології та програмування, моделювання систем керування та зв’язку, електроніка і мікросхемотехніка, теорія автоматичного керування, метрологія та технологічні вимірювання, теорія електричного зв’язку, електроживлення систем залізничноїавтоматики та зв’язку, мікропроцесорна техніка, теоретичні основи електротехніки та електромеханіка, надійність та технічна діагностика систем залізничної автоматики, безпека руху та ПТЕ залізниць, теорія лінійних електричних кіл, експлуатаційні основи автоматики, теоретичні основи залізничної автоматики, системи залізничного зв’язку, системи автоматики на перегонах, станційні системи автоматики, системи диспетчерського керування, автоматизований електропривід залізничної автоматики, спеціальні вимірювання в системах залізничної автоматики, комп’ютерна графіка, мережі комп’ютерних систем, первинні датчики та виконавчі механізми систем залізничної автоматики, системи цифрового зв’язку, мікроконтролери та програмні засоби автоматизації, проектування систем залізничної автоматики.

 

Можливість працевлаштування. Випускники кафедри працюють у дистанціях сигналізації та зв’язку на залізничному транспорті, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на підприємствах зв’язку, різних промислових підприємствах, де застосовуються системи автоматики.