Автомобілі та автомобільне господарство

Спеціальність274 Автомобільний транспорт

Освітня програма (2018 р.),  Освітня програма (2021 р.) Автомобілі та автомобільне господарство

 

    Автомобільний транспорт відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, забезпечує життєдіяльність, функціонування і розвиток усіх галузей економіки.

   Формами територіальної організації транспорту є залізничні станції, вузли, автостанції, морські і річкові порти, пристані, аеропорти. Взаємодія різних видів транспорту здійснюється в транспортних вузлах змішаного типу. Найбільш характерними є змішані перевезення вантажів залізничним і автомобільним транспортом.

     Автомобільний транспорт здійснює перевезення вантажів із залізничних станцій або ж, навпаки, розпочинає перевезення і доставку вантажів у пункти перевантаження на залізничний транспорт, а також під час доставки автомобільним транспортом вантажів із складів відправників на залізничні станції, вивіз вантажів зі станцій на склади.

 

 

     Обсяги автомобільних перевезень постійно зростають, а з ними зростає потреба у фахівцях з автомобільного транспорту. У відповідності до навчального плану студенти отримують ґрунтовну загальнотехнічну підготовку з вивченням механіки, інженерної графіки, технології металів, прикладної механіки, електротехніки і електроніки, теплотехніки та ін. Спеціальна підготовка передбачає вивчення теорії робочих процесів і конструкції двигунів, автомобілів, технологічного обладнання для виробництва, ремонту, технічного обслуговування і діагностування автомобільної техніки. Вивчаються організація автомобільних перевезень, організація і безпека руху, економіка автомобільних господарств, ліцензування і сертифікація на транспорті, бухгалтерський облік і менеджмент на автомобільному транспорті.

    Основними сферами діяльності випускників є: розробка конструкторської та технологічної документації; технічна експлуатація та обслуговування автотранспортних засобів; розробка технологічних процесів виготовлення, ремонту та відновлення деталей автомобілів; організація діяльності автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування; технічний контроль транспорту, що експлуатується.

    Випускаюча кафедра:

       - «Прикладна механіка», розташована на п’ятому поверсі другого блоку Старого навчального корпусу, аудиторії 5200-5209, тел. (056) 373-15-18.

    Завідуючий кафедрою:

       - Ракша Сергій Васильович – доктор технічних наук, професор.

    Освітній ступінь випускників: бакалавр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: автомобілі; автомобільні двигуни; технічна експлуатація автомобілів; організація автомобільних перевезень; технологія виробництва і ремонту автомобілів; транспортна логістика; безпека руху; технологічне обладнання для сервісного обслуговування автомобілів.

    Можливість працевлаштування: фахівці з автомобільного транспорту можуть працювати на державних та приватних автопідприємствах, у транспортних підрозділах підприємств усіх форм власності, на автомобільних заводах, на ремонтних підприємствах, на станціях технічного обслуговування та сервісних центрах.