Спеціальності та освітні програми

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Вартість навчання
за 1 рік, грн.

Вартість навчання
за весь строк*, грн.

Код

Назва

Назва

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

033

Філософія

Філософська антропологія

15

15

15900

10900

23850

16350

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

25

-

26900

-

40350

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

25

25

26900

13450

40350

20175

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

25

25

26900

13450

40350

20175

073

Менеджмент

Менеджмент

35

35

26900

13450

40350

20175

Управління фінансово-економічною безпекою

8

17

26900

13450

40350

20175

101

Екологія

Екологія

25

10

15900

10900

23850

16350

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

35

5

26900

13450

40350

20175

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

35

15

26900

13450

40350

20175

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

15900

10900

23850

16350

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

30

20

16900

10900

25350

16350

Електричний транспорт

40

40

16900

10900

25350

16350

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

15

15

16900

10900

25350

16350

Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті

30

20

16900

10900

25350

16350

174

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

50

16900

10900

25350

16350

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

40

20

18000

27000

24750

16350

Мости і транспортні тунелі

35

20

18000

27000

24750

16350

Водопостачання та водовідведення

25

15

16100

10900

24150

16350

Автомобільні дороги і аеродроми

15

10

18000

27000

24750

16350

242

Туризм

Туризм

25

25

26900

13450

40350

20175

273

Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

40

35

16100

10900

24150

16350

Вагони та вагонне господарство

40

35

16100

10900

24150

16350

Залізничні споруди та колійне господарство

40

30

16100

10900

24150

16350

Системи керування рухом поїздів

20

-

16100

-

24150

-

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

20

80

20000

10900

30000

16350

275

Транспортні технології

Транспортні технології на залізничному транспорті

60

50

18500

10900

27750

16350

Логістика та ризик-кризове управління на транспорті

20

20

17500

10900

26250

16350

Транспортні технології на автомобільному транспорті

12

8

18500

10900

27750

16350

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

25

25

26900

13450

40350

20175

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

**

**

**

**

     Примітки:

*   Нормативний термін навчання - 1 рік 5 місяців

**   Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.