Спеціальності та освітні програми

Перелік спеціальностей та освітніх програм,

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітній ступінь "Магістр"

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензовані обсяги

Вартість навчання
за 1 рік, грн.

Вартість навчання
за весь строк*, грн.

Код

Назва

Назва

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

денна форма навчання

заочно-дистанційна форма навчання

033

Філософія

Філософська антропологія

8

7

19900

10900

29850

16350

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно)

25

-

26900

-

40350

-

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

25

25

26900

13900

40350

20850

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

25

25

26900

13900

40350

20850

073

Менеджмент

Менеджмент

35

35

26900

13900

40350

20850

Управління фінансово-економічною безпекою

20

5

26900

13900

40350

20850

101

Екологія

Екологія

25

10

19900

10900

29850

16350

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

35

5

26900

13900

40350

20850

Вебпрограмування та комп’ютерний дизайн

25

-

26900

13900

40350

20850

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

35

5

26900

13900

40350

20850

133

Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

25

25

19900

10900

29850

16350

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричний транспорт

40

40

19900

10900

29850

16350

Енергетичні та електромеханічні системи на транспорті

45

35

19900

10900

29850

16350

174

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматика та автоматизація на транспорті

50

35

19900

10900

29850

16350

192

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

40

20

19900

10900

29850

16350

Мости і транспортні тунелі

35

20

19900

10900

29850

16350

Водопостачання та водовідведення

25

15

19900

10900

29850

16350

Автомобільні дороги

15

10

19900

10900

29850

16350

242

Туризм і рекреація

Туризм

15

15

26900

13900

40350

20850

273

Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

40

35

19900

10900

29850

16350

Вагони та вагонне господарство

40

35

19900

10900

29850

16350

Залізничні споруди та колійне господарство

40

30

19900

10900

29850

16350

Системи керування рухом поїздів

25

-

19900

-

29850

-

Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

20

80

19900

10900

29850

16350

275

Транспортні технології

Транспортні технології на залізничному транспорті

60

50

19900

10900

29850

16350

Логістика та ризик-кризове управління на транспорті

25

15

19900

10900

29850

16350

Транспортні технології на автомобільному транспорті

15

5

19900

10900

29850

16350

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

25

35

26900

13900

40350

20850

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями

В межах загального ліцензованого обсягу

**

**

**

**

     Примітки:

*   Нормативний термін навчання - 1 рік 5 місяців

**   Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.