Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та спеціалізації підготовки для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.


Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна
Вартість навчання
(за весь строк)
денна/заочна
Мости і тунелі (МТ) 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова*

2. Математика

 

на контракт:
2. Предмет на вибір вступника

 15300 / 7600  45900 / 22800
Управління енергетичними процесами (УЕП) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання  14850 / 7600  44550 / 22800
Електричний транспорт
 14850 / 7600  44550 / 22800
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 14850 / 7600  44550 / 22800
Транспортна інженерія (ТІ) 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство  14850 / 7600  44550 / 22800
Вагони та вагонне господарство  14850 / 7600  44550 / 22800
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
 13500 / 7600  40500 / 22800
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
 14850 / 7600  44550 / 22800
Управління процесами перевезень (УПП) 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
 16900 / 7600  50700 / 22800
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика
 16900 / 7600  50700 / 22800
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
 16900 / 7600  50700 / 22800
Організація будівництва та експлуатації доріг (ОБД) 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство  14850 / 7600  44550 / 22800
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми  14850 / 7600  44550 / 22800
Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) 183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека  13500 / 7600  40500 / 22800
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
 15300 / 7600  45900 / 22800
Архітектурне проєктування будівель і споруд
 15300 / 7600  45900 / 22800
Водопостачання та водовідведення
 14850 / 7600  44550 / 22800
101 Екологія
Екологія  14850 / 7600  44550 / 22800
Економіко-гуманітарний (ЕГ) 053 Психологія
Економічна психологія

1. Українська мова*

2. Математика

 

на контракт:
2. Предмет на вибір вступника

 19900 / 9950  59700 / 25800
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування  19900 / 9950  59700 / 25800
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування  19900 / 9950  59700 / 25800
073 Менеджмент
Менеджмент
 19900 / 9950  59700 / 25800
Комп'ютерних технологій і систем (КТС) 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова*

2. Математика

 

на контракт:
2. Предмет на вибір вступника

 19900 / 9950  59700 / 25800
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
 19900 / 9950  59700 / 25800
125 Кібербезпека
Кібербезпека
 19900 / -  59700 / -
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті
 14850 / 7600  44550 / 22800
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів
 14850 / -  44550 / -
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу **

 

*Замість результату з Української мови може бути зарахований результат з Української мови та літератури

 

**Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.