Спеціальності та освітні програми

Освітній ступінь "Бакалавр"

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети* /
вага балу
Ліцензовані обсяги
денна/заочна
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2023 р.
(бюджет)
денна/заочна
Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна (2023 р.)
Вартість навчання**
(за весь строк)
денна/заочна (2023 р.)
014 Середня освіта STEM-освіта
(014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,3 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,3 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
25 / - 130,325 / - 17000 / - 68000 / -
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)
(035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)
1. Українська мова / 0,4
2. Математика / 0,3
3. Історія України / 0,3
4. Іноземна мова / 0,4 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,4 або
    Географія / 0,3
30 / - 176,273 / - 20900 / - 83600 / -
053 Психологія
Економічна психологія 1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4
3. Історія України / 0,25
4. Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,4 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,25 або
    Географія / 0,25
20 / 5 177,372 / - 20900 / 10900 83600 / 54500
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування 1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4
3. Історія України / 0,25
4. Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,25 або
    Географія / 0,35
60 / 50 169,526 / - 20900 / 10900 83600 / 54500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

50 / 50 169,5 / - 20900 / 10900 83600 / 54500
073 Менеджмент Менеджмент

30 / 20 169,5 / - 20900 / 10900 83600 / 54500
Менеджмент туристичної індустрії 30 / 20
101 Екологія
Екологічний менеджмент інфраструктури і транспорту 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,35
3. Історія України / 0,35
4. Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,4 або
    Фізика / 0,35 або
    Хімія / 0,4 або
    Українська література / 0,3 або
    Географія / 0,4
20 / 5 132,4 / 144,1 17000 / 7900 68000 / 39500
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,4 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
75 / 20 157,193 / 142,2 20900 / 10900 83600 / 54500
Аналіз великих даних та прикладне програмування 30 / -
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
50 / 10 157,144 / 142,455 20900 / 10900 83600 / 54500
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпека 40 / - 157,182 / - 20900 / - 83600 / -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні та колійні машини
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
50 / 50
130,139 / 132,282 17000 / 7900 68000 / 39500
Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби

(ВОС 170203
Застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи)***

***

20 / -
- -
-
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка **** Електровози та електропоїзди 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
170 / 130
130,0 / 130,356 17000 / 7900 68000 / 39500
Інтелектуальні системи електропостачання та електромехатронні комплекси
142 Енергетичне машинобудування Комп’ютерний дизайн і моделювання енергетичних систем 30 / 20 130,531 / 130,641 17000 / 7900 68000 / 39500
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматика та автоматизація на транспорті
75 / 65 130,0 / 131,172 17000 / 7900 68000 / 39500
183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,5 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,5 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
6 / 5 130,213 / 133,555 17000 / 7900 68000 / 39500
192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
70 / 50 130,013 / 130,75 17000 / 7900 68000 / 39500
Промислове і цивільне будівництво
70 / 50
Архітектурне проєктування будівель і споруд
30 / -
Раціональне водокористування та охорона водних ресурсів
30 / 20
Автомобільні дороги 35 / 25
Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи

(ВОС 170202
Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи)***

***

21 / -
- -
-
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення

(ВОС 620100
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення)***
- -
-
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,5 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
60 / 60 130,797 / 132,906 17000 / 7900 68000 / 39500
Вагони та вагонне господарство 60 / 60
Залізничні споруди та колійне господарство 120 / 120
Системи керування рухом поїздів 75 / -
Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи

(ВОС 170201
Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи)***

***

20 / -
- -
-
274 Автомобільний транспорт Технічна експлуатація та сервіс автомобілів
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2
4. Іноземна мова / 0,5 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2 або
    Українська література / 0,2 або
    Географія / 0,2
35 / 15
150,846 / 138,210 17000 / 7900
68000 / 39500
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
130 / 110 130,219 / 130,178 17000 / 7900 68000 / 39500
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті) 40 / 15
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
35 / 20 150,882 / 138,1
Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті

(ВОС 703200
Організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом)***

***

20 / -
- -
-
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу *****

 

*Для вступу приймаються результати НМТ 2022, 2023 або 2024 років, сертифікати ЗНО 2021 року не менше 100 балів з кожного предмета. Детальна інформація про складові конкурсного балу та його розрахунок наведено в пункті 5.4, Додатку 4 Правил прийому

 

**Розмір плати за навчання може збільшуватися не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

 

***Підготовка військових фахівців за державним замовлення. Детальніше...

 

****Розподіл за освітніми програмами проводиться після завершення першого курсу навчання на конкурсній основі. В якості конкурсного балу використовується рейтинг студента, розрахований за оцінками екзаменаційно-залікових відомостей за перший рік навчання

 

*****Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.