Спеціальності та освітні програми

Освітній ступінь "Бакалавр"

Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети* /
вага балу
Ліцензовані обсяги
денна/заочна
Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2022 р.
(бюджет)
денна/заочна
Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна (2023 р.)
Вартість навчання**
(за весь строк)
денна/заочна (2023 р.)
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)
(035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)
1. Українська мова / 0,4
2. Математика / 0,3
3. Історія України / 0,3 або
    Іноземна мова / 0,4 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2
30 / - 184,288 / - 20900 / - 83600 / -
053 Психологія
Економічна психологія 1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4
3. Історія України / 0,25 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,4 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2

20 / 5 189,4 / - 20900 / 10900 83600 / 54500
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування 1. Українська мова / 0,35
2. Математика / 0,4
3. Історія України / 0,25 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,2 або
    Хімія / 0,2

60 / 50 185,7 / 194,847 20900 / 10900 83600 / 54500
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

50 / 50 185,7 / 196,5 20900 / 10900 83600 / 54500
073 Менеджмент Менеджмент

30 / 20 185,7 / 194,5 20900 / 10900 83600 / 54500
Менеджмент туристичної індустрії 30 / 20
101 Екологія
Екологія 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,35
3. Історія України / 0,35 або
    Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,4 або
    Фізика / 0,35 або
    Хімія / 0,4

20 / 5 143,3 / 144,1 17000 / 7900 68000 / 39500
Сталий розвиток територій та зелений туризм 20 / 5
121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,3 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,4 або
    Хімія / 0,2

75 / 20 165,422 / 146,9 20900 / 10900 83600 / 54500
Аналіз великих даних та прикладне програмування 30 / -
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
50 / 10 164,8 / 146,744 20900 / 10900 83600 / 54500
125 Кібербезпека та захист інформації
Кібербезпека 40 / - 165,013 / - 20900 / - 83600 / -
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

50 / 50
128,0 / 125,493 17000 / 7900 68000 / 39500
Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби

(ВОС 170203
Застосування військових частин і підрозділів механізації відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи)***

***

20 / -
- -
-
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка **** Електричний транспорт 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

170 / 130
128,614 / 127,5 17000 / 7900 68000 / 39500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
142 Енергетичне машинобудування Комп’ютерний дизайн і моделювання енергетичних систем 30 / 20 126,99 / 139,699 17000 / 7900 68000 / 39500
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Автоматика та автоматизація на транспорті
75 / 65 164,8 / 146,921 17000 / 7900 68000 / 39500
183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,5 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,5

6 / 5 125,147 / 129,2 17000 / 7900 68000 / 39500
192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

70 / 50 127,5 / 131,9 17000 / 7900 68000 / 39500
Промислове і цивільне будівництво
70 / 50
Архітектурне проєктування будівель і споруд
30 / -
Водопостачання та водовідведення
30 / 20
Автомобільні дороги 35 / 25
Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи

(ВОС 170202
Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи)***

***

21 / -
- -
-
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення

(ВОС 620100
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення)***
- -
-
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

60 / 60 131,6 / 137,598 17000 / 7900 68000 / 39500
Вагони та вагонне господарство 60 / 60
Залізничні споруди та колійне господарство 120 / 120
Системи керування рухом поїздів 75 / -
Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи

(ВОС 170201
Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи)***

***

20 / -
- -
-
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
1. Українська мова / 0,3
2. Математика / 0,5
3. Історія України / 0,2 або
    Іноземна мова / 0,25 або
    Біологія / 0,2 або
    Фізика / 0,5 або
    Хімія / 0,2

35 / 15
158,202 / 148,104 17000 / 7900
68000 / 39500
275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
130 / 110 130,219 / 134,844 17000 / 7900 68000 / 39500
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті) 40 / 15
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
35 / 20 164,887 / 144,481
Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті

(ВОС 703200
Організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом)***

***

20 / -
- -
-
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу *****

 

*Для вступу приймаються результати НМТ 2022 або 2023 року, сертифікати ЗНО 2020 або 2021 років не менше 100 балів з кожного предмета. Детальна інформація про складові конкурсного балу та його розрахунок наведено в пункті 5.4, Додатку 2 Правил прийому

 

**Розмір плати за навчання може збільшуватися не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

 

***Підготовка військових фахівців за державним замовлення. Детальніше...

 

****Розподіл за освітніми програмами проводиться після завершення першого курсу навчання на конкурсній основі. В якості конкурсного балу використовується рейтинг студента, розрахований за оцінками екзаменаційно-залікових відомостей за перший рік навчання

 

*****Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.