Автоматика та автоматизація на транспорті

Спеціальність151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма Автоматика та автоматизація на транспорті


ATZ1          Випускники спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів, в тому числі автоматизованих систем керування рухом поїздів. Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем.

Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на залізничному транспорті.

Всі дисципліни включають в собі достатньо серйозну теоретичну частину та практичну підготовку. Багатьом спеціальним дисциплінам передує вивчення природничо-наукових дисциплін, в основному, фізико-математичного та електротехнічного напрямків. Теоретичне навчання підкріплюється лабораторними та практичними заняттями. Крім того, під час навчання студенти проходять навчальні, технологічні виробничі та переддипломну практики на спеціалізованих підприємствах та отримують відповідні практичні навики.

Студенти приймають активну участь у науково- дослідній роботі. Під час виконання курсових та дипломних проектів студенти вирішують не лише інженерно-практичні, але і науково-дослідні задачі. Щорічно проводяться студентська науково-технічна конференція, конкурс наукових робіт студентів, студентські олімпіади.

 

Підготовку проводить кафедра «Автоматика, телемеханіка та зв'язок», яка знаходиться в приміщенні Старого навчального корпуса, кімната 129. Телефон: (056) 373-15-04.

Завідуючий кафедроюдоктор фізико-математичних наук, професор Гаврилюк Володимир Ілліч.

Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

ATZ2

         Основні спеціальні навчальні дисципліни: комп’ютерні технології; електроніка та мікро схемотехніка; мікропроцесорна техніка; мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації; технічні засоби автоматики;електроживлення систем автоматики; системи залізничного зв‘язку; цифрові системи автоматики та зв‘язку; системи диспетчерського керування; системи автоматики на перегонах; станційні системи автоматики та інші.

        Можливість працевлаштування. Випускники кафедри працюють у дистанціях сигналізації та зв‘язку на залізничному транспорті, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на підприємствах зв‘язку, різних промислових підприємствах, де застосовуються системи автоматики.