Кібербезпека

Спеціальність – 125 Кібербезпека та захист інформації

Освітня програма (2021 р.),  Освітня програма (2022 р.),  Освітня програма (2023 р.) Кібербезпека

 

    Основу циклу професійно- практичних дисциплін спеціальності «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» складають загально комп'ютерні дисципліни. Студенти вивчають основу сучасних інформаційних технологій та тенденції їх розвитку, в тому числі дисципліни, що пов'язані з програмуванням інформаційних систем, комп'ютерною графікою, електронікою, апаратним забезпеченням, Інтернет-технологіями та мережами.

    В рамках дисциплін із захисту інформації студенти знайомляться зі станом сучасного технічного захисту інформації в Україні та за кордоном, правовими та нормативно- документаційними аспектами захисту інформації, основними сучасними методами та засобами захисту інформації в інформаційних та  телекомунікаційних системах.

    Всі дисципліни включають в собі достатньо серйозну теоретичну частину та практичну підготовку. Багатьом дисциплінам передує вивчення природничо-наукових дисциплін, в основному, фізико-математичного та електротехнічного напрямків. Практична підготовка з дисциплін здійснюється за допомогою сучасної лабораторної бази. Крім того , під час навчання студенти проходять навчальні, технологічні виробничі та переддипломну практики на спеціалізованих підприємствах та отримують відповідні практичні навики.

    Інформаційні технології – це галузь, що сьогодні розвивається дуже динамічно, тому попит  на спеціалістів  цієї  галузі,  у т.ч. і з захисту  інформації,  кожен  день  росте.

 

    Випускаюча кафедра – «Електронні  обчислювальні  машини». Старий навчальний корпус,  кімната  3202, телефон  (056) 373-15-89.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Жуковицький Ігор Володимирович.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: Програмування; Системне програмування; Основи програмування інформаційних систем;  Основи інформаційної безпеки; Теорія інформації та кодування;  Основи прикладної криптографії;  Методи  та  засоби  захисту  інформації; Організаційно-технічні та документаційні основи захисту інформації; Комп’ютерна  електроніка; Програмно-апаратні методи захисту інформації; Комплексні  системи  захисту  інформації.

     Можливості працевлаштування: Випускники  можуть працювати як на державних, так й на комерційних підприємствах  (у т.ч. в банківських  установах)  у  якості  системних  адміністраторів,  адміністраторів безпеки, розробників технічних або програмних засобів захисту  інформації,  інженерів  з  експлуатації  та  обслуговування  систем  захисту  інформації.