Менеджмент

Спеціальність –  073 Менеджмент

Освітня програма Менеджмент

 

    Потреба залізниць у фахівцях нової формації обумовили відкриття в 1995 році спеціальності «Транспортний менеджмент» (зараз - «Менеджмент»).

    Для вирішення питань підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту необхідно готувати фахівців, які б добре розумілись на питаннях економіки, технології роботи залізничного транспорту, законах ринку, побудові структур управління, корпоративному управлінні та менеджменті. Цими знаннями володіють менеджери-економісти. Це фахівці з ринкової економіки, які можуть оцінити негативні сили зовнішнього середовища, вміти їх знесилювати, вирішувати будь-які стратегічні задачі, пов’язані з розвитком залізничного транспорту.

    Наш університет готує менеджерів з економіки. Це не звичайні економісти, а спеціалісти, які отримують додаткові знання з маркетингу, управління конкурентоспроможністю, з багатьох видів менеджменту та інших дисциплін. Вони зможуть орієнтуватися на економічному просторі, знесилювати небезпечні дії конкурентів, але найголовніше – це те, що менеджери-економісти зможуть будувати оптимальну структуру управління підприємства, прогнозувати та планувати діяльність підприємств на будь-який термін, мотивувати робітників на виконання своїх задач та вміти обирати необхідний стиль управління колективом в залежності від ситуації.

    Студенти ОП «Менеджмент» мають можливість навчатися по програмі 2D і отримати диплом Університету Менеджменту у Варшаві за спеціальністю «Управління».

 

    Випускаюча кафедра  “Економіка та менеджмент”, яка знаходиться в приміщенні Старого навчального корпуса, кімната 4204. Телефон: (056) 373-15-80.

    Завідуючf кафедроюЧаркіна Тетяна Юріївна, доктор економічних наук, доцент.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: Економіка підприємств; Державне регулювання та прогнозування; Логістика; Фінансовий менеджмент; Управління персоналом; Інвестиційний менеджмент; Оцінка бізнесу і майна на залізничному транспорті; Інноваційний менеджмент; Стратегічний менеджмент; Управління промисловим залізничним транспортом; Управління матеріально-технічним забезпеченням; Економіка залізничного транспорту.

    Можливості працевлаштування: Випускники можуть займати такі посади: інженер з організації та нормування праці, начальник білетних кас, начальник міського залізничного агентства з обслуговування пасажирів, провідний економіст в структурних підрозділах залізниць, начальник планового відділу, начальник фінансово-економічної служби, заступник начальника залізниці з економічних питань.