Водопостачання та водовідведення

Спеціальність192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма (2020 р.),  Освітня програма (2021 р.) Водопостачання та водовідведення

 

    Випускник спеціальності «Водопостачання та водовідведення» одержує фундаментальну наукову і практичну підготовку в області водопостачання та водовідведення, підготовки питної та технічних вод, раціонального використання та охорони водних ресурсів, охорони повітряного середовища від забруднення наземним транспортом та промисловими підприємствами. Підготовка спеціаліста спрямована на розробку  інженерних методів підготовки питної та технічної води, очистки стічних вод, охорони біосфери.

    Випускник зазначеної спеціальності  має навики та здібності  виконувати технічне обслуговування устаткування, може оцінювати рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, аналізувати умови і режим роботи технологічного устаткування. Під час навчання за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» студент набуває необхідний досвід щодо обслуговування обладнання, щодо використання новітніх технічних розробок в галузі водопостачання та водовідведення і автоматизації виробничих  процесів, має можливість оволодіти сучасною обчислювальною технікою, раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної документації, набуває навики самостійно приймати рішення і відповідати за отримані результати.


     Випускаюча кафедра «Гідравліка та водопостачання», яка знаходиться в приміщенні Старого навчального корпусу, кімната 139. Телефон (056) 373-15-09.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Біляєв Микола Миколайович.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: Водопостачання; Водовідведення; Водозабірні споруди; Підготовка питної та технічної води; Очистка стічних вод; Раціональне використання і охорона водних ресурсів; Охорона повітряного середовища від забруднення наземним транспортом та промисловими підприємствами; Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери.

     Можливість працевлаштування: випускники працюють в організаціях, які здійснюють проектування, будівництво та реконструкцію зовнішніх мереж комплексів очисних споруд, водопостачання та водовідведення, охорони водних ресурсів, внутрішніх систем водопостачання та водовідведення, експлуатаційних та пусконаладочних організаціях з  експлуатації та пуску систем водопостачання та водовідведення, в наукових установах для виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт у галузі водопостачання, водовідведення, раціонального використання та охорони водних ресурсів. Випускники можуть працювати на первинних посадах: майстра з підготовки виробництва, інженера-проектувальника, конструктора, молодшого наукового співробітника та інших.