Промислове і цивільне будівництво

Спеціальність192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма (2020 р.),  Освітня програма (31.05.2021 р.), Освітня програма (28.12.2021 р.) Промислове і цивільне будівництво

 

    Випускники спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» отримують фундаментальну підготовку в області будівництва, зокрема проектування, будівництва та експлуатації промислових і цивільних (житлових, адміністративних, торгівельних будинків, вокзалів, шкіл і інших) будівель і споруд.

    Випускники спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» знають як і вміють запроектувати та збудувати у відповідності до діючих нормативних документів різноманітні будівлі та споруди промислового та цивільного призначення. Під час навчання вони набувають теоретичних знань і практичних навичок щодо проектування та будівництва сучасними методами різноманітних будівель і споруд. Студенти навчаються розробляти проекти з використанням сучасних програмних комплексів на персональних обчислювальних машинах.


    Випускаюча кафедра  – «Будівельне виробництво та геодезія», телефон (056) 373-15-85, кімната 438.

    Завідувач кафедри –  Радкевич Анатолій Валентинович, доктор технічних наук, професор.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: Опір матеріалів, Будівельна механіка, Будівельне матеріалознавство, Архітектура будівель і споруд, Будівельні конструкції, Металеві конструкції, Залізобетонні та кам’яні конструкції, Технологія будівельного виробництва, Організація будівництва, Економіка будівництва.

    Можливість працевлаштування.  Випускники спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» запрошуються на роботу в проектні та будівельні організації та фірми, які займаються проектуванням і будівництвом об’єктів транспорту, промислового та цивільного призначення. В проектних організаціях випускники займають посади інженера проектувальника, а в будівельних організаціях – будівельного майстра, виконроба.