Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Спеціальність133 Галузеве машинобудування

Освітня програма Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

 

    Майже на всіх промислових підприємствах застосовуються підйомно-транспортні машини – крани, тельфери та інші. Широко використовуються в промисловості також різні транспортери, ескалатори, елеватори, живильники, роботи, маніпулятори та інши механізми.

    За спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» здійснюється підготовка інженерів-механіків широкого профілю. Враховуючи галузеву (залізничну) спрямованість університету студенти вивчають також колійні машини, які використовуються на залізницях для прокладення і ремонту колії.

    Тематика курсового та дипломного проектування за даною спеціальністю визначається нагальними потребами виробництва і має напрями: модернізація і проектування нового робочого обладнання для машин, що знаходяться в експлуатації; розробка механізованого інструменту з метою зменшення ручної праці, підвищення продуктивності і якості виконання робіт з улаштування, ремонту та утримання залізничної колії. Студентами виконуються комплексні дипломні проекти, в тому числі міжкафедральні. У магістерських випускних роботах досліджуються питання обґрунтування та вибору раціональних параметрів машин та їх робочого обладнання, поглиблено вивчаються процеси, що відбувається у вузлах та елементах машин, їх вплив на надійність та довговічність, прогнозуються подальші напрями вдосконалення машин.


     Випускаюча кафедра «Прикладна механіка». Навчальні аудиторії, лабораторії та кабінети кафедри знаходяться у приміщенні Старого навчального корпусу (п’ятий поверх, другий блок, ауд. 5200-5209), тел. (056) 373-15-18.

    Завідувач кафедри – Ракша Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор.

    Освітні ступені: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання; Технологічні основи машинобудування; Технологія виробництва та ремонту машин; Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка; Машини для колійних робіт; Машини для земляних робіт; Машини безперервного транспорту; Будівельні машини, монтажне обладнання та інструмент; Експлуатація та обслуговування машин.

    Можливості працевлаштування: Випускники працюють на підприємствах Укрзалізниці та інших галузей у сферах проектування, виготовлення та експлуатації вантажопідйомних, колійних, будівельних машин.