Локомотиви та локомотивне господарство

Спеціальність273 Залізничний транспорт

Освітня програма Локомотиви та локомотивне господарство

 

    З початку роботи університету головним напрямком діяльності кафедри «Локомотиви» була підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства залізниць. Тому випускник спеціальності «Локомотиви та локомотивне господарство» одержує фундаментальні знання та практичні навички в області виробництва, експлуатації та ремонту локомотивів. Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення конструкції тепловозів, дизельпоїздів, електровозів та електропоїздів, розробку нових та удосконалення конструкції існуючих локомотивів, підвищення ефективності їх ремонту з використанням сучасних технологій.

    На кафедрі «Локомотиви» значна увага приділяється впровадженню комп'ютерної техніки в навчальний та науково-дослідний процеси. Для підготовки спеціалістів та магістрів використовуються друковані та мультимедійні матеріали.

    Для покращення практичної підготовки спеціалістів на кафедрі приділяється особлива увага організації експлуатаційної та інженерно-технологічної практик, виконанню дипломних та курсових проектів за реальною тематикою.

    Викладачами кафедри самостійно і в складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з конструкції локомотивів, організації експлуатаційної діяльності локомотивного господарства.

    Кафедра має досвід міжнародних зв'язків с Росією, Німеччиною.

 

     Випускаюча кафедра «Локомотиви» знаходиться в приміщенні Старого навчального корпуса, 1 поверх, аудиторія 105. Телефон (0562)33-19-61, (056)373-15-34.

    Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Капіца Михайло Іванович.

    Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: загальний курс залізниць та рухомого складу; теорія та конструкція локомотивів; теорія локомотивної тяги; експлуатація локомотивів та локомотивне господарство; електричне обладнання локомотивів; організація та планування виробництва; основи електроніки та автоматики рухомого складу; двигуни внутрішнього згорання; автоматизовані системи управління в локомотивному господарстві.

     Працевлаштування: випускники кафедри працюють в локомотивних депо, на локомотивобудівних та локомотиворемонтних заводах, також на промислових підприємствах, де використовується локомотивна тяга на інженерних посадах.