Мости і транспортні тунелі

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма (2020 р.),  Освітня програма (2021 р.) Мости і транспортні тунелі

 

Most1      Випускники отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку в галузі проектування, будівництва та реконструкції мостів різних систем, метрополітенів і тунелів різного призначення.

 

      Підготовка спеціалістів спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування на підприємствах, які  займаються проектуванням, будівництвом та експлуатацією штучних споруд залізничної і автомобільної галузей. Крім того, випускники  можуть успішно працювати на підприємствах будівельної галузі. Невід’ємною частиною навчального процесу є отримання студентом практичних навичок з вищевказаних напрямків під час проведення практичних робіт, виконання курсових проектів та проходження виробничих практик.

 

      Випускник зазначеної спеціальності отримує теоретичні знання та практичні навички в областях розробки робочої документації проектів мостових конструкцій, тунелів і метрополітенів; організації будівництва мостів та тунелів різного призначення і проведення будівельно-монтажних робіт цих штучних споруд із використанням сучасних матеріалів, технологій та техніки; забезпечення надійності експлуатації штучних споруд; розрахунків конструкцій штучних споруд із застосуванням прогресивних розрахункових технологій.,Most2

 

      Під час навчання за спеціальністю «Мости і транспортні тунелі» студент набуває необхідний досвід щодо проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції мостів, тунелів різного призначення та об’єктів метрополітену на основі використання сучасних технічних розробок, має можливість оволодіти сучасною технікою обстеження, проведення статичних і динамічних випробувань, технікою опрацювання результатів, набуває навички самостійно приймати рішення і відповідати за отримані результати, виконувати наукові й інженерно-технічні розрахунки. Студенти беруть участь у роботі семінарів і конференцій з питань будування та поточного утримання штучних споруд.

 


      Випускаюча кафедра:

       Кафедра «Мости і тунелі», кімната 257/1, тел. (056) 373-15-53.

      Тютькін Олексій Леонідович, доктор технічних наук,  доцент, завідуючий кафедрою  «Мости і тунелі».

       Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

       Основні спеціальні навчальні дисципліни: вступ до будівельної справи, організація будівництва мостів, управління, організація і планування мостобудівельного виробництва, утримання і реконструкція мостів, надійність мостів, аеродинаміка мостів, експлуатація мостів, методи реконструкції мостів та організація робіт з реконструкції, математичні методи рішення задач мостових споруд на ЕОМ;

інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти, проектування та будівництво метрополітенів, експлуатація і реконструкція тунелів та метрополітенів, організація та планування робіт із спорудження і реконструкції тунелів, спеціальні методи спорудження тунелів і метрополітенів, математичні методи розрахунку конструкцій підземних споруд за допомогою ЕОМ.

       Можливості працевлаштування: Випускники спеціальності «Мости і транспортні тунелі» отримують направлення на всі дистанції колії Укрзалізниці, в мостовипробувальні станції Укрзалізниці, мостозагони ВАТ «Мостобуд», в підрозділи державної корпорації «Укрметротунельбуд» (м. Київ) і проектного інституту «Укрметротунельпроект» (м. Київ), в компанію «Золоті Ворота» (м. Київ), заводи залізобетонних та металевих мостових конструкцій, проектні організації з проектування мостів, тунелів та метрополітенів, успішно працюють в  країнах ближнього і дальнього зарубіжжя, в багатьох галузях народного господарства.

       Серед випускників зазначеної спеціальності керівники галузей, міністерств, відомств, державні діячі, видатні вчені, викладачі вищих навчальних закладів, керівники проектних інститутів, мостобудівельних трестів, мостозагонів, тунельних загонів.