Автомобільні дороги

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма (2020 р.),  Освітня програма (2023 р.) Автомобільні дороги

 

         Автомобілісти досить часто згадують слова відомого письменника ХІХ століття М. В. Гоголя «Яка людина не любить швидкої їзди!» Але, щоб швидко їздити, потрібні хороші дороги та такі, щоб забезпечили безпеку руху, комфорт пасажирам та найменший вплив на навколишнє середовище. Для цього необхідно розробити проект, збудувати автодорогу та періодично її оздоровлювати, тобто проводити ремонтні роботи.

         Як ви зрозуміли, всі проблеми повинні вирішуватись в комплексі – від проектування до будівництва й експлуатації автомобільних доріг. Від правильного рішення виграють всі: транспортна галузь, автоперевізники, суспільство й екологія.

         Всьому, вище сказаному, можна навчитись на факультеті «Будівництво, архітектура та інфраструктура» Українського державного університету науки і технологій, якщо обрати освітню програму «Автомобільні дороги».

 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ТИМ, ХТО ОБИРАЄ ДЛЯ СЕБЕ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ»?

 

Автомобільна дорога – комплекс функціонально-пов'язаних конструктивних елементів та інженерних споруд, що забезпечує безперервний і безпечний рух автомобілів та інших транспортних засобів з встановленими швидкостями, навантаженнями і габаритами, а також ділянки земель, надані для розміщення цього комплексу.

 

 

          Автодорога має одну чи декілька смуг для проїзду автотранспорту, аеродром обладнаний однією або декількома злітно-посадочними смугами. Як бачимо, у автодоріг і аеродромів багато спільного, а тому студенти також вивчають улаштування аеродромів.

          В будівництві автодоріг і аеродромів самий відповідальний етап – інженерні вишукування: зйомка плану, трасування з використанням системи GPS, топографічна зйомка сучасними електронними тахеометрами, комп’ютерні технології проектування на базі геоінформаційної системи (ГІС), розбивка траси автодороги на місцевості тощо.

         Саме тому студенти вище названої спеціальності вивчають такі дисципліни як „Інженерна геодезія”, „Інженерна геологія”, „Планування міст і транспорт”, „Будівельне матеріалознавство” і „Будівельні конструкції” та ін.

          На основі матеріалів зйомки (супутникова зйомка, геодезична зйомка, топографічні карти) на практичних заняттях студенти виконують побудову цифрової моделі місцевості, вибирають напрямок і положення траси автодороги.

 

          Студенти отримують необхідні знання для проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції автодоріг, аеродромів, будівельних об’єктів і систем, а також знання в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції автомобільних шляхів з урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.

 

 

          Будівництво автомобільних доріг потребує значних фінансових і трудових ресурсів, тому студент повинен знати, наскільки важливо під час розробки проекту вибрати оптимальний варіант. Для цього використовують спеціальні системи автоматизованого проектування траси автомобільних доріг (система Gredo, Autodesk AvtoCAD Civil 3D та ін.)

 

          Правильно вибрати основні параметри проектування автодоріг (крутизну підйому, радіуси кривих в плані), скласти раціональний поздовжній профіль і план траси автодороги дозволять знання, отримані при вивченні таких дисциплін як: „Проектування автомобільних доріг і аеродромів”. „Проектування та будівництво автомобільних доріг у залізничних вузлах та станціях”, „Розв’язки та перехрещення автомобільних доріг” тощо.

          Автомагістралі та швидкісні автодороги не повинні мати перетинів в одному рівні з автомобільними дорогами та залізницями. А тому одне з основних завдань студентів навчитись проектувати й будувати перетини в різних рівнях.

          З цією метою застосовуються транспортні розв’язки. Це досить складні інженерні споруди, які виконуються за схемою, наприклад, повного або неповного листа конюшини.

 

          Сучасна автомобільна дорога представляє собою цілий комплекс інженерних споруд. Одним з найважливіших елементів такого комплексу є земляне полотно – фундамент всієї конструкції.

          При улаштуванні земляного полотна виконуються такі земляні роботи як розробка виїмок та відсипання насипів. Для цього використовують новітні технологічні процеси та технології роботи землерийно-транспортної техніки – екскаваторних, скреперних, бульдозерних комплексів.

          Для укладання проміжних шарів дорожнього покриття, а також  цементо- і асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг і злітно-посадкових смуг аеродромів використовують комплекти високопродуктивних машин, наприклад, ДС-100, ДС-110 з автоматизованою системою керування.

          Особлива увага приділяється улаштуванню дорожнього покриття. Укладання асфальтобетону виконують спеціальними машинами.

          Знання з організації будівельних робіт і експлуатації автодоріг і аеродромів студенти отримують при вивченні таких дисциплін: „Вступ до будівельної справи”, „Будівництво автодоріг і аеродромів”, „Експлуатація автодоріг і аеродромів”, „Організація та планування будівництва”, „Проектування капітального ремонту та реконструкції доріг”, „Надійність дорожніх споруд”, „Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті”, „Економіко-математичні методи проектування автодоріг”,  „Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автодоріг і аеродромів” та ін.

          Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками.

          Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах і дорожніх організаціях Укравтодору.

 

 

 

 

Бажаємо всім, хто вибрав освітню програму«Автомобільні дороги», успішного навчання і захисту дипломних проектів „на відмінно”!

 

          Випускаюча кафедра: «Транспортна інфраструктура», секція «Проектування і будівництво доріг», кімната 3410, тел. (056) 373-15-48.

          Завідуючий кафедрою: доктор технічних наук, професор, Тютькін Олексій Леонідович.

          Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

          Основні спеціальні навчальні дисципліни: „Інженерна геодезія”, „Інженерна геологія”, „Планування міст і транспорт”, „Будівельне матеріалознавство”, „Будівельні конструкції”, „Проектування автомобільних доріг та аеродромів”, „Проектування та будівництво автомобільних доріг у залізничних вузлах та станціях”, „Розв’язки та перехрещення автомобільних доріг”, „Вступ до будівельної справи”, „Будівництво автодоріг та аеродромів”, „Експлуатація автодоріг та аеродромів”, „Організація та планування будівництва”, „Проектування капітального ремонту та реконструкції доріг”, „Надійність дорожніх споруд”, „Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті”, „Економіко-математичні методи проектування автодоріг”, „Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автодоріг та аеродромів”.

          Можливості працевлаштування: Основними замовниками випускників кафедри й роботодавцями є організації пов'язані з вишукуваннями, проектуванням і будівництвом на транспорті.

          Випускники «Автомобільні дороги» працевлаштовуються у структурні підрозділи Укравтодора, Укрзалізниці, у проектні організації «Дніпродіпротранс», «Київсоюздорпроект», «Київдіпротранс», будівельні організації Дніпра та інші підприємства обласних центрів України.