Захист довкілля та техногенна безпека

Спеціальність183 Технології захисту навколишнього середовища

Освітня програма Захист довкілля та техногенна безпека

 

    Характерною особливістю навчання є здобуття комплексу знань для проведення досліджень, розрахунків, проектування, оцінки небезпеки й ризиків в техногенній сфері та створення систем захисту довкілля. Також важливим результатом навчання є набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та професійної діяльності з технологій захисту навколишнього середовища в організаціях та установах для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, території, громади, держави.

    Випускники здатні вирішувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми захисту довкілля при аваріях на транспорті, підприємствах оборонного комплексу держави, гірничо-металургійних об’єктах і підприємствах хімічної промисловості, а також захисту населення у разі надзвичайних ситуацій. Це забезпечує формування нової генерації дієвих і ефективних кадрів, лідерів у сфері забезпечення якості довкілля, які стануть в авангарді здійснення необхідних країні реформ. Особливий акцент у навчанні зроблено на формування навичок застосування сучасних комп’ютерних технологій, методів вимірювань та здатності студента до інноваційної діяльності. Завдяки широкому спектру умінь випускники даної спеціалізації вигідно виділяються на ринку праці.


    Випускаюча кафедра«–«Гідравліка та водопостачання», яка знаходиться в приміщенні Старого навчального корпусу, кімната 139. Телефон (056) 373-15-09.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Біляєв Микола Миколайович.

    Освітні ступені випускників: бакалавр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: моніторинг надзвичайних ситуацій, моделі оцінки стану довкілля, технології захисту довкілля від біогенного забруднення, проектування полігонів для відходів, технології захисту довкілля від шумового забруднення, захист довкілля при аваріях на транспорті, екологічна безпека, захист довкілля на об’єктах гірничо-металургійного комплексу.