Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

проводить підготовку фахівців за спеціальністю 273 "Залізничний транспорт"

освітня програма - "Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті"

освітнього ступеня "магістр"

 

     Згідно з визначенням, даним в стандарті ISO / IEC 24765 Systems and Software Engineering Vocabulary, «Інтероперабельність – технічна сумісність та здатність двох і більше систем взаємодіяти між собою».

    В університеті в рамках міжнародного проекту «TEMPUS» проводиться підготовка магістрів з спеціальності «Залізничний транспорт» за спеціалізацією «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті» за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

    Магістри отримують два дипломи: дипломом ДНУЗТ та диплом Національної школи майстерності та професій (Cnam, Франція). Випускники мають змогу працювати в сфері залізничного транспорту України та країн Євросоюзу.

    Широкий спектр викладання дисциплін дає можливість випускникам займати керівні посади АТ «Укрзалізниця», в тому числі в області міжнародної співпраці з країнами Євросоюзу.

    Ключовими завданнями підготовки фахівців з інтероперабельності та безпеки на залізничному транспорті є підготовка висококваліфікованих кадрів, які володіють професійними і загальнокультурними компетенціями, що відповідають світовим стандартам, а також реалізація міжнародних освітніх та наукових проектів, програм, договорів, грантів та інших форм співробітництва з зарубіжними університетами, установами, організаціями і фондами.

 

 

УМОВИ ПРИЙОМУ

    Дніпровський національний університет  залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна разом із Державною адміністрацією залізничного транспорту України пропонують пройти курс навчання та отримати міжнародний диплом  Магістра  Європейського  зразку  та диплом університету особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" або освітній ступінь "магістр" за наступними спеціальностями (освітніми програмами):

 • Локомотиви та локомотивне господарство;
 • Вагони та вагонне господарство;
 • Залізничні споруди та колійне господарство;
 • Автоматика та автоматизація на транспорті;
 • Електротехнічні системи електроспоживання;
 • Електричний транспорт;
 • Мости і транспортні тунелі;
 • Транспортні системи;
 • Транспортні технології
 • Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
 • Менеджмент,

    а також за іншими спеціальностями за цільовою підготовкою для залізничного транспорту та працівникам залізниць, які мають стаж роботи на залізниці не менше 1 року.

 

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

       1. Диплом про вищу освіту з додатком (оригінал та копію).

       2. Витяг з трудової книжки із записом про місце роботи під час її видання, що завірений начальником (інспектором) відділу кадрів, при наявності трудового стажу.    

       3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

       4. Паспорт (пред’являється  особисто).

       5. Ксерокопія паспорта (1, 2 та 11 стор.) та ідентифікаційного коду.

 

ДІІТ надає можливості студентам здобути високоякісну Європейську освіту. Усі випускники мають можливість отримати два дипломи: МІЖНАРОДНИЙ диплом магістра та український диплом магістра за спеціальністю «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті».

Перед випускниками відчинені двері кращих підприємств галузі залізничного профілю не лише в Україні, а й у Франції, Німеччини, США, Англії, Італії, Польщі, Чехії, Латвії та інших країнах.

 

Міжнародний диплом має офіційне визнання у будь-якій країні світу!

 

КОНТАКТИ

Дніпровський національний університет  залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна,

вул. Лазаряна, 2,

Дніпро, 49010,

Україна

 

Приймальна комісія (к. 261)

тел.: (056) 371-51-10,

   (056) 793-19-15

е-mail: pk@pk.diit.edu.ua

 

Відділ міжнародних зв'язків

тел.: (0562) 36-64-72

е-mail: foreign_ird@diit.edu.ua