Для вступу приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 або 2020 років (сертифікат з іноземної мови 2018, 2019 або 2020 року) базового рівня не менше 100 балів. Вага середнього балу атестату 0,1.

Факультет Спеціальність Освітня програма (Спеціалізація) Конкурсні предмети /
вага балу
Ліцензовані обсяги Прохідний бал за
широким конкурсом
у 2019 р.
(бюджет)
Вартість навчання
(за 1 рік)
денна/заочна
Вартість навчання
(за весь строк) *
денна/заочна
Мости і тунелі 192 Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

 

на контракт:
3. Історія України або
  Географія / 0,25

   60  126,83  13240 / 7100  52960 / 35500
Управління енергетичними процесами 144 Теплоенергетика
Теплоенергетика    30  131,172  12398 / 7100  49592 / 35500
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ** Електричний транспорт    170
 131,172  12398 / 7100
 49592 / 35500
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
Транспортна інженерія 273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство    60  109,97  12398 / 7100  49592 / 35500
Вагони та вагонне господарство    60  109,97  12398 / 7100  49592 / 35500
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
   50
 125,103  12398 / 7100
 49592 / 35500
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство
   50
 139,787  12398 / 7100
 49592 / 35500
Управління процесами перевезень 275 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)
   140  108,202  16058 / 7100  64232 / 35500
Транспортно-експедиторська діяльність та логістика (275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті)     25  108,202  16058 / 7100  64232 / 35500
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (275.03 Транспортні технології на автомобільному транспорті)
    40  127,296  16058 / 7100  64232 / 35500
Організація будівництва та експлуатації доріг 273 Залізничний транспорт
Залізничні споруди та колійне господарство    120
 109,97  12398 / 7100
 49592 / 35500
192 Будівництво та цивільна інженерія
Автомобільні дороги і аеродроми     35
 126,83  12398 / 7100
 49592 / 35500
Промислове та цивільне будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво
    80  126,83  13240 / 7100  52960 / 35500
Водопостачання та водовідведення
    30  126,83  12398 / 7100  49592 / 35500
101 Екологія
Екологія

1. Українська мова та література / 0,2

2. Біологія / 0,4

3. Хімія або
  Географія або
  Математика / 0,25

 

на контракт:
3. Історія України або
  Іноземна мова / 0,25

 

    30  155,991  12398 / 7100  49592 / 35500
183 Технології захисту навколишнього середовища
Захист довкілля та техногенна безпека

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Біологія / 0,25

 

на контракт:
3. Історія України або
  Географія / 0,25

    45  139,813  12398/7100  49592/35500
Економіко-гуманітарний 071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Іноземна мова або
  Географія / 0,25

 

на контракт:
3. Історія України / 0,25

 

    60  176,835  18300 / 8100  73200 / 40500
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

ACCA ACCREDITED PROGRAMME

Сертифікат

 

    50  176,835  18300 / 8100  73200 / 40500
073 Менеджмент
Менеджмент
    50  176,835  18300 / 8100  73200 / 40500
051 Економіка
Економічна кібернетика     30  181,342  18300 / 8100  73200 / 40500
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно)
(035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

1. Українська мова та література / 0,25

2. Іноземна мова / 0,4

3. Історія України або
  Географія / 0,25

    30  188,864  18300 / 8100  73200 / 40500
Комп'ютерних технологій і систем 121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література / 0,25

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова/ 0,25

 

на контракт:
3. Історія України або
  Географія / 0,25

    75  171,146  18300 / 8100  73200 / 40500
123 Комп'ютерна інженерія
Комп'ютерна інженерія
    50  171,146  18300 / 8100  73200 / 40500
125 Кібербезпека
Кібербезпека     40  171,146  18300 / 7100  73200 / 40500
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Автоматика та автоматизація на транспорті

1. Українська мова та література / 0,2

2. Математика / 0,4

3. Фізика або
  Іноземна мова / 0,25

 

на контракт:
3. Історія України або
  Географія / 0,25

    75  154,739  12398 / 7100  49592 / 35500
273 Залізничний транспорт
Системи керування рухом поїздів     75  109,97  12398 / 7100  49592 / 35500
Підготовка іноземних громадян В межах загального ліцензованого обсягу ***

 

*Розмір плати за навчання може збільшуватися не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік

 

**Розподіл за освітніми програмами проводиться після завершення першого курсу навчання на конкурсній основі. В якості конкурсного балу використовується рейтинг студента, розрахований за оцінками екзаменаційно-залікових відомостей за перший рік навчання

 

***Вартість встановлюється відповідно до "Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" Наказ МОН № 1541 від 01.11.2013.