Економічна кібернетика

Галузь знань05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність051 Економіка

СпеціалізаціяЕкономічна кібернетика

 

    Підготовку фахівців за елітною спеціальністю «Економічна кібернетика» здійснює кафедра «Комп'ютерні інформаційні технології» за європейськими стандартами та відповідно до стандартів Міністерства освіти і науки України. Під час навчання студентів-кібернетиків використовуються програми підготовки, що враховують досвід навчання в кращих закордонних університетах. Студенти отримують знання не тільки з економічних дисциплін, вони мають ґрунтовну підготовку з математики, математичних методів розв'язку задач керування економіки.

    Студенти вивчають програмування в обсязі, достатньому для вирішення економічних задач та задач прогнозування за допомогою ЕОМ.

    Навчання студентів здійснюється не лише в аудиторіях, а й на підприємствах і фірмах під час проходження виробничої та переддипломної практики, під час участі в роботі студентського наукового товариства, а також в олімпіадах за фахом. Висококваліфіковані викладачі та сучасні навчальні програми забезпечують підготовку фахівців, що відповідають сучасним вимогам.

 

    Випускаюча кафедра – «Комп'ютерні інформаційні технології», яка розташована у старому навчальному корпусі, кімната № 4212, телефон (056)373-15-35.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Скалозуб Владислав Васильович.

    Освітній ступінь випускників: бакалавр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: мікроекономіка та макроекономіка, економіко-математичне моделювання, економічна кібернетика, економіка підприємств, менеджмент та маркетінг, гроші та кредит, фінанси, міжнародна та національна економіка, системи підтримки прийняття рішень, інформаційні системи в економіці, інформаційний бізнес, технології створення програмних систем, прикладні задачі моделювання економічних процесів, алгоритми обчислювальних процесів, прикладне програмне забезпечення, основи програмування баз даних та знань, комп’ютерні мережі та інші.

     Можливості працевлаштування: університет працевлаштовує випускників на посади економіста-програміста, інженера-програміста обчислювальних центрів залізниць та підприємств, банківських та інших установ.