Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма (2019 р.),  Освітня програма (2021 р.) Інженерія програмного забезпечення

 


    Кафедра «Комп'ютерні інформаційні технології» випускає  інженерів-програмістів на основі програм підготовки, що враховують досвід навчання в кращих закордонних універси­тетах. Студенти-програмісти, щоб стати справжніми професіоналами, вивчають: теорію і ме­тоди проектування програмного забезпечення; комп’ютерні мережі, case-технології, графічні середовища та їх застосування, операційні системи, інтернет – технології та інші сучасні формаційні технології. Набуті теоретичні знання студенти закріплюють підчас виконання лабораторних робіт в комп’ютерних лабораторіях кафедри та виробничих ділянках інформаційного центру Придніпровської залізниці. Інженерного досвіду студенти набувають підчас виробничих практик, де вони приймають участь у розробці та супроводі реальних виробничих процесів, навчаються колективній роботі програмістів з розробки систем штучного інтелекту тощо.

    Високий рівень підготовки студентів-програмістів дає їм можливість займатися науково- дослідницькою роботою та самостійною виробничою і комерційною діяльністю. Так після першого курсу студенти отримують робочу професію «Оператор ЕОМ», що дає їм можливість влаштовуватися на роботу у фірми та організації. Практично більшість студентів 3-4 курсів працюють за фахом. Студенти-програмісти регулярно приймають участь у фахових університетських республіканських і міжнародних олімпіадах, серед студентів університету є лауреати і призери таких олімпіад. Кожен рік до десятка студентів доповідають результати своїх досліджень на республіканських та міжнародних конференціях, друкують результати в періодичних наукових журналах. Студенти приймають участь у розробці програмного забезпечення для потреб університету, деякі з них працюють програмістами у Бюро програмних засобів, яке існує при кафедрі.


    Випускаюча кафедра  «Комп'ютерні інформаційні технології», яка знаходиться у старому навчальному корпусі, кімната № 4212 , телефон (056)373-15-35.

    Завідуючий кафедрою   доктор технічних наук, професор Скалозуб Владислав Васильович.

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: системне програмування і операційні системи, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, комп’ютерні мережі, організація баз даних та знань, проектування систем штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, теорія алгоритмів і математичні основи знань, автоматизоване проектування складних об’єктів та систем, мови об’єктно-орієнтованого програмування, програмне забезпечення інтелектуальних систем, функціональне та логічне програмування і інші.

     Можливості працевлаштування: Випускники можуть працювати у якості інженера-програміста, системного адміністратора обчислювальних центрів залізниць, та інших підприємств, банківських установ тощо. Фах програміста випускника ДІІТу признається у всьому світі, тому проблем з працевлаштування студентів не існує.