Залізничні споруди та колійне господарство

Спеціальність273 Залізничний транспорт

Освітня програма Залізничні споруди та колійне господарство


    Випускники спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» володіють методами проектування, будівництва доріг, експлуатації та ремонту залізничної колії і всіх інженерних споруд залізниць.

    Широка спеціалізація майбутніх випускників забезпечується фундаментальною загальнотеоретичною підготовкою, глибоким вивченням спеціальних дисциплін, а також достатньою практичною підготовкою. Після закінчення першого курсу студенти проходять навчальну практику з геодезії, другий курс закінчується геологічною практикою, після третього і четвертого курсів теоретичні знання студенти закріплюють на виробничій практиці.

    Усі студенти отримують навики роботи з сучасною обчислювальною технікою, володіють основами менеджменту і маркетингу, що необхідно для роботи в сучасних умовах.

    Під час навчання студенти приймають активну участь у науково-дослідній роботі. Щорічно декілька випускників за розподілом отримують направлення на роботу в галузеву колієвипробувальну лабораторію ДІІТу, де можуть присвятити себе науково-дослідній та педагогічній роботі.


    Випускаючі кафедри:

       - Кафедра «Колія та колійне господарство», кімната 259, тел. (056) 373-15-42,
 (0562) 33-19-12.

       - Кафедра «Проектування і будівництво доріг», кімната 3410, тел. (056) 373-15-48.

    Завідуючі кафедрами:

       - Арбузов Максим Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Колія та колійне господарство».

       - Курган Микола Борисович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою «Проектування і будівництво доріг».

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: залізнична колію, колійне господарство,  вишукування, проектування і будівництво залізниць та автодоріг; будова, поточне утримання і ремонт залізничної колії магістрального та промислового транспорту; надійність та технічна діагностика, автоматизовані системи управління та сучасні інформаційні технології, будівельні, колійні машини та механізми; будівельні конструкції, мости, тунелі.

     Можливість працевлаштування: Після закінчення університету випускники працюють у дистанціях колії, будівельних і ремонтних підприємствах залізничного транспорту, проектних інститутах, науково-дослідних установах, конструкторських бюро та на інших підприємствах і установах на посадах інженера, колійного майстра та інших.