Залізничні споруди та колійне господарство

Галузь знань –  27  Транспорт

Спеціальність273 Залізничний транспорт

СпеціалізаціяЗалізничні  споруди  та  колійне господарство


    Випускники спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство» володіють методами проектування, будівництва доріг, експлуатації та ремонту залізничної колії і всіх інженерних споруд залізниць.

    Широка спеціалізація майбутніх випускників забезпечується фундаментальною загальнотеоретичною підготовкою, глибоким вивченням спеціальних дисциплін, а також достатньою практичною підготовкою. Після закінчення першого курсу студенти проходять навчальну практику з геодезії, другий курс закінчується геологічною практикою, після третього і четвертого курсів теоретичні знання студенти закріплюють на виробничій практиці.

    Усі студенти отримують навики роботи з сучасною обчислювальною технікою, володіють основами менеджменту і маркетингу, що необхідно для роботи в сучасних умовах.

    Під час навчання студенти приймають активну участь у науково-дослідній роботі. Щорічно декілька випускників за розподілом отримують направлення на роботу в галузеву колієвипробувальну лабораторію ДІІТу, де можуть присвятити себе науково-дослідній та педагогічній роботі.


    Випускаючі кафедри:

       - Кафедра «Колія та колійне господарство», кімната 259, тел. (056) 373-15-42,
 (0562) 33-19-12.

       - Кафедра «Проектування і будівництво доріг», кімната 3410, тел. (056) 373-15-48.

    Завідуючі кафедрами:

       - Арбузов Максим Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Колія та колійне господарство».

       - Курган Микола Борисович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою «Проектування і будівництво доріг».

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: залізнична колію, колійне господарство,  вишукування, проектування і будівництво залізниць та автодоріг; будова, поточне утримання і ремонт залізничної колії магістрального та промислового транспорту; надійність та технічна діагностика, автоматизовані системи управління та сучасні інформаційні технології, будівельні, колійні машини та механізми; будівельні конструкції, мости, тунелі.

     Можливість працевлаштування: Після закінчення університету випускники працюють у дистанціях колії, будівельних і ремонтних підприємствах залізничного транспорту, проектних інститутах, науково-дослідних установах, конструкторських бюро та на інших підприємствах і установах на посадах інженера, колійного майстра та інших.