Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

Спеціальність275 Транспортні технології (за видами)

Спеціалізація (освітня програма) 275.02 Транспортні технології на залізничному транспорті

(Організація перевезень і управління на залізничному транспорті)

 

    Фахівці з організації перевезень і управління є представниками однієї з провідних та затребуваних спеціальностей на залізничному транспорті.

          За час навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання та набувають практичних навичок з управління експлуатаційною роботою залізниць, організації роботи логістичних систем, проектування залізничних станцій, документального та юридичного забезпечення перевізного процесу, дотримання умов безпеки руху та охорони праці.

          Випускники університету, що навчались за цією спеціальністю, координують діяльність усіх галузей та підрозділів залізничного транспорту з організації перевізного процесу, в т.ч.:

  • здійснюють безпосереднє керування та контроль за рухом пасажирських і вантажних поїздів;

  • організовують експлуатаційну, вантажну та комерційну роботу на станціях, у транспортних вузлах та на транспорті промислових підприємств;
  • виконують транспортно-експедиційне обслуговування вантажних перевезень в логістичних центрах, в.т.ч. і в міжнародному сполученні;

  • проектують залізничні станції та вузли;
  • розробляють та експлуатують сучасні інформаційно-керуючі системи на підприємствах залізничного транспорту;

  • контролюють безпеку руху в структурних підрозділах залізниць;
  • керують рухом поїздів в метрополітенах.

    Спеціалісти з організації перевезень керують роботою залізничних вокзалів, вантажних районів, станцій і залізничних дирекцій, працюють в транспортних цехах промислових підприємств та портів, у науково-дослідних і проектних інститутах залізничної галузі, займають керівні посади на всіх рівнях управління залізничного транспорту.

 


 

    Випускаючі кафедри:

       - Кафедра «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті», кімната 449, тел. (056) 793-19-62, (056) 373-15-70

       - Кафедра «Транспортні вузли», кімната 454, тел. (056) 793-19-13, (056) 373-15-20

    Завідуючі кафедрами:

       - Окороков Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Управління експлуатаційною роботою на залізничному транспорті»

       - Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідуючий кафедрою «Транспортні вузли»

    Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: основи організації вантажних перевезень; управління експлуатаційною роботою та якість перевезень на залізничному транспорті; управління вантажною та комерційною роботою; комерційна експлуатація на транспорті; безпека руху та ПТЕ залізниць; комплексна механізація і автоматизація навантажувальних-розвантажувальних робіт; юридична відповідальність на транспорті; логістика; основи експлуатації транспортних засобів; залізничні станції та вузли; інформаційні системи на транспорті; взаємодія видів транспорту; дослідження та оптимізація транспортних систем; автоматизація проектування залізничних станцій; комп’ютерні технології на транспорті; промисловий транспорт та ін.

    Можливість працевлаштування: випускників, які отримали освіту за спеціальністю „Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”, університет працевлаштовує на посади: чергового по станції, чергового по вокзалу, поїзного диспетчера, менеджера з транспортної логістики. Наші випускники також працюють на залізничному транспорті в підрозділах господарств перевезень, пасажирського та комерційного, в проектних організаціях залізничного транспорту, в інформаційно-обчислювальних центрах залізниць, на промисловому транспорті і метрополітені, а також на підприємствах, які займаються транспортно-експедиційною діяльністю.