Інтелектуальні транспортні системи

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

 

запрошує Вас на навчання за освітніми програмами "Магістр" та "Доктор філософії" за спеціалізацією «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ»

Спеціальність Комп'ютерні науки та інформаційні технології

 

Форми навчання – денна та заочна; термін навчання – 1 рік 5 місяців

 

ШЛЯХИ МАЙБУТНЬОГО: ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ І ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ  

(Міжнародний TEMPUS-проект CITISET)  

 

    У нашому університеті з 2013 року вперше на теренах країн колишнього СНД проводиться підготовка магістрів і докторів філософії в галузі інтелектуальних транспортних систем (ІТС). Програми підготовки висококваліфікованих фахівців з ІТС представляють спеціалізації сучасних і затребуваних спеціальностей «Програмне забезпечення систем» та «Комп’ютерні мережі та системи». Навчальні плани за цією спеціалізацією були розроблені в рамках трирічного Європейського TEMPUS проекту CITISET, присвяченого створенню зазначених програм з ІТС, а також їх науково-методичного і інформаційного забезпечення.

    У проекті приймали участь 12 кращих транспортних університетів-партнерів із Великої Британії, Швеції, Польщі, Латвії, по чотири університету від України (Дніпропетровський – залізничного транспорту, Житомирський – автомобільного, Одеський – морського, Харківський – авіаційного) та Російської Федерації (за видами транспорту). В основу створених програм покладено кращий досвід та набутки університетів Євросоюзу з урахуванням вимог транспортної галузі України.

    Уже три роки наш університет випускає близько 20 магістрів за спеціалізацією Інтелектуальні Транспортні Системи. У 2016 році проведено захист першої кандидатської дисертації у рамках проекту CITISET, підготовлено ще дві такі роботи, які відповідають рівню вимог до докторів філософії. З 2016 року через зміни вимог до змісту та терміну навчання магістрів (1,5 роки) та докторів філософії (4 роки) відповідним чином модифіковано навчальні плани підготовки. Для навчання за ними прийнято понад 40 магістрантів та 3 аспіранти, 2 на контрактній основі. Фахівці з ІТС та спеціальностей «Програмне забезпечення систем» і «Комп’ютерні системи та мережі» мають високу фахову підготовку, студенти і аспіранти можуть приймати участь у програмах студентської мобільності, являються успішними на ринку праці зараз і в майбутньому.

    Запрошуємо допитливих та мотивованих до навчання за магістерськими та докторськими програмами нашого університету. Упевнено торуйте шляхи у майбутнє за курсом розвитку ІТС. Чекаємо на Вас!

 

    Більш детальну інформацію про спеціалізацію можна отримати на сторінці кафедри "Комп'ютерні інформаціні технології" Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна.