Аспірантура

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

-      заява на ім’я ректора університету; 

-      особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює; 

 

-      2 фотокартки 3x4; 

 

-      список опублікованих наукових праць і винаходів; 

 

-      копії опублікованих статей/тез (за наявності); 

 

-      дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності; 

 

-      медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о; 

 

-      засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року. У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації. 

 

-      рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності); 

 

-      копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання, якщо немає відмітки в паспорті про його відсутність); 

 

-      довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку); 

 

-      міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за наявності); 

 

-      військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 

 

-      реферат за обраною спеціальністю для здобуття ступеня доктора філософії подають вступники на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю. 

 

    Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

 

-      із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

-      з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

    Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

 

-      додаткове випробування (в разі необхідності);

-      іноземна мова;

-     випробування з фаху.

 

Більш детальну інформацію можна отримати за цим посиланням ...

 

 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії

 

 

Програми вступних випробувань до аспірантури

 

 

Обсяг державного замовлення

 

 

Розклад консультацій та вступних випробувань до аспірантури

 

 

Результати вступних випробувань до аспірантури

 

 

Рейтингові списки

 

 

Накази на зарахування

 

 

Довідки за телефоном: + 38 (056) 373-15-63

 

E-mail: [email protected]