Військові спеціальності

Кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби

VK

  Кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі – КВПС) є єдиним військовим навчальним підрозділом вищих навчальних закладів України, який здійснює підготовку громадян на посади офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом в структурних підрозділах Державної спеціальної служби транспорту та органах військових сполучень Збройних Сил України. Крім того, кафедра військової підготовки здійснює підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмами офіцерів запасу.

  На перший курс КВПС приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання проходити військову службу у Держспецтрансслужбі та органах військових сполучень Збройних Сил України і за своїми морально-діловими якостями, рівнем фізичної підготовки та станом здоров’я відповідають встановленим вимогам проходження військової служби:

  • з числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби;
  • з числа військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців військової служби за контрактом та військовозобов’язаних, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 23 років.

 

      Підготовка курсантів проводиться за напрямами (військово-обліковими спеціальностями):

  • Будівництво (170202 - Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи);
  • Машинобудування (170203 - Застосування військових частин і підрозділів механізації з відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи);
  • Залізничні споруди та колійне господарство (170201 - Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи);
  • Транспортні технології (залізничний транспорт) (260101 - Організація військових сполучень і військових перевезень залізничним транспортом).

Конкурсні предмети:

1. українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,25, рівень - базовий);
2. математика (ваговий коефіцієнт - 0,4, рівень - базовий);
3. професійний психологічний відбір (ваговий коефіцієнт - 0,1);
4. оцінювання рівня фізичної підготовки (ваговий коефіцієнт - 0,15).

 

  Вступники з числа цивільної молоді для оформлення особової справи кандидата на навчання на КВПС подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

  Відбіркова комісія проводить прийом документів вступників зазначених категорій з 11 липня по 20 липня 2016 року.

  Зразки заяв на ім’я військового комісара – для цивільної молоді, або рапорту на ім’я безпосереднього начальника – для військовослужбовців, а також список необхідних документів, які мають бути в особовій справі знаходяться в Правилах прийому до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна. Паспорт та оригінали документів (військовий квиток (або приписне свідоцтво), атестат про повну середню освіту, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання) подаються особисто по прибуттю на КВПС.

  Кандидати до вступу на КВПС перед конкурсним відбором при університеті проходять вступні випробування по рівню їх фізичної підготовки, професійне психологічне тестування та медичний огляд. Кандидати, які не пройшли хоча б одне з цих випробувань, не допускаються до участі у конкурсному відборі.

  Конкурсний відбір вступників здійснюється відповідно до набраного конкурсного балу. Конкурсний бал розраховується як сума балів конкурсних предметів помножених на відповідні вагові коефіцієнти та середнього балу документа про повну середню освіту з ваговим коефіцієнтом 0,1. До конкурсного балу додається додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів університету, який для вступу на КВПС Держспецтрансслужби становить 5 відсотків конкурсного бала за результатами підсумкової атестації. Особи, що успішно пройшли конкурсний відбір зараховуються на КВПС. Термін навчання – 4 роки.

  Під час навчання на КВПС курсанти отримують посвідчення водія категорії “C”.

  Курсантам, які успішно закінчили навчання, присвоюється первинне військове звання - ”лейтенант” та вручається диплом державного зразка за цивільним напрямом підготовки відповідного факультету. Після цього випускники направляються для подальшого проходження військової служби до структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту та органів військових сполучень Збройних Сил України.

 

  КВПС здійснює підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмами офіцерів запасу за чотирма вище переліченими військово-обліковими спеціальностями.

  У разі успішного закінчення навчання на КВПС студентам присвоюється первинне військове звання “молодший лейтенант запасу”.

 

Довідки за телефонами:

навчальна частина КВПС (відбіркова комісія) (056) 793-19-19;

черговий кафедри (056) 793-19-09.

 

 

Правила прийому до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна