Етапи вступної кампанії та перелік документів для ОС Бакалавр

Прийом заяв і документів (у паперовій або електронній формі), вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 р. о 900

11 липня 2016 р. о 900

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени або проходити співбесіду, що проводить університет

20 липня 2016 р. о 1800

20 липня 2016 р. о 1800

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять співбесіду або не складають вступні випробування

27 липня 2016 р. о 1800

07 серпня 2016 р. о 1200

Строки проведення університетом вступних екзаменів та співбесід

21 липня – 28 липня 2016 р.

21 липня – 28 липня 2016 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 01 серпня 2016 р.

не пізніше 1200 08 серпня 2016 р.

Строк вибору місця навчання та подачі оригіналів документів вступниками, які отримали рекомендації на місця державного замовлення

до 1800 05 серпня 2016 р.

до 1800 12 серпня 2016 р.

Строк вибору місця навчання та подачі оригіналів документів вступниками, які отримали рекомендації на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 10 серпня 2016 р.

не пізніше 17 серпня 2016 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 06 серпня 2016 р;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) - не пізніше 12 серпня 2016 р.

за державним замовленням – не пізніше 1200 15 серпня 2016 р;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) - не пізніше 18 серпня 2016 р.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

-      заява на бланку університету; 

-      копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються); 

-      копії сертифікатів відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються);

-      чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);

-      інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.