Етапи вступної кампанії та перелік документів для ОС Бакалавр

Прийом заяв і документів (у паперовій або електронній формі), вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua

з 02 липня до 1800 25 липня

Початок прийому заяв та документів

12 липня о 900

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

20 липня о 1800

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня о 1800

Строки проведення університетом вступних іспитів та співбесід

21 липня – 26 липня

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

24 липня до 1200

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди (обов’язково подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення)

25 липня до 1800

Зарахування осіб, за результатами співбесіди за державним замовленням

26 липня до 1200

Виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення

впродовж 26 липня

Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

01 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

06 серпня до 1800

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

07 серпня до 1200

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

до 18 серпня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

до 30 вересня

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

-      заява на бланку університету; 

-      копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються); 

-      копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) (копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються);

-      чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

-      паспорт (оригінал та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінки);

-      військовий квиток або приписне посвідчення (оригінал та ксерокопію);

-      медична довідка (форма 086-о);

-      інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Вступникам на період подачі документів та складання вступних іспитів надається гуртожиток безкоштовно.